Blog

02.03.2019

Inżynier budownictwa – jak nim zostać?

W artykule znajdziesz:

Inżynier budownictwa – jak nim zostać?

Inżynier budownictwa to tytuł zawodowy, który nadawany jest po spełnieniu warunków określonych w ustawie dotyczącej samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa (program na komputer). Dla wielu osób budownictwo to przede wszystkim wysokie zabudowy oraz ładne domki. Tymczasem mianem tym określa się niemalże wszystko, poczynając od dróg i mostów, poprzez różnego rodzaju obiekty sportowe, kończąc na potężnych budynkach. Nietrudno więc domyślić się, że praca w budownictwie jest związana z bardzo dużą odpowiedzialnością. Za projektowanie oraz nadzorowanie budowy obiektów, z których korzystają ludzie, zawsze odpowiadają inżynierowi (program na telefon). Popełniony przez nich błąd może skutkować narażeniem zdrowia, a nawet życia użytkowników danego obiektu (program na egzamin ustny).

Przedmioty stają się bardziej wyspecjalizowane

Inżynier budownictwa – jak nim zostać?

W ramach zawodu inżyniera w Polsce można wybrać jedną z czterech podstawowych specjalności uprawnień budowlanych:
• architektoniczną, po której otrzymuje się tytuł architekta,
• konstrukcyjno-budowlaną,
• inżynieryjną – w zakresie drogowym, hydrotechnicznym, mostowym, kolejowym lub wyburzeniowym,
• instalacyjną – w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, telekomunikacyjnym lub cieplnym, wentylacyjnym, gazowym, wodociągowym i kanalizacyjnym (promocja 3 w 1).
Tytuł inżyniera można uzyskać po ukończeniu studiów na określonych kierunkach na uczelni technicznej. Studia trwają 5 lat, ale są dwustopniowe, co oznacza, że edukację można skrócić i zamiast tytułu magistra inżyniera otrzymać wyłącznie tytuł inżyniera (segregator). Pierwsze lata studiów budowlanych to przede wszystkim przedmioty uniwersalne. Wraz z upływem semestrów przedmioty stają się bardziej wyspecjalizowane, a studenci muszą wybrać konkretną specjalizację i dalej kształcić się w tym właśnie kierunku. Dopiero po ukończeniu studiów można wystąpić o nadanie uprawnień budowlanych.
Inżynier budownictwa może pracować w każdym miejscu, w którym prowadzone są prace budowlane (opinie). Miejscem pracy takiej osoby może być biuro projektowe lub plac budowy. Inżynier stale współpracuje z różnego rodzaju specjalistami i musi w sposób dynamiczny reagować na różnego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia oraz zmiany w prawie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami