Inżynier budownictwa – odpowiedzialność dyscyplinarna


W przygotowywanym obecnie projekcie ustawy o zawodach inżyniera i architekta określono odpowiedzialność zawodową i kary, które nakładane będą w wyniku jej uchybienia (program na komputer). W projekcie ujednolicono zasady odpowiedzialności zawodowej w budownictwie i zasady odpowiedzialności, jakiej podlegają członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, którzy wykonują zawód inżyniera budownictwa (program na telefon).

Inżynier budownictwa – odpowiedzialność dyscyplinarna

Tym sposobem wprowadzona będzie jedna odpowiedzialność zawodowa w budownictwie dla osób, które wykonują zawód inżyniera budownictwa. Zastąpi ona odpowiedzialność zawodową, która obecnie regulowana jest w prawie budowlanym i odpowiedzialność dyscyplinarną członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która obecnie jest uregulowana w ustawie o samorządach zawodowych (program egzamin ustny).

Inżynier budownictwa, który należy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, będzie według nowej ustawy podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdy naruszy obowiązki członka izby, przy czym wyjątkiem jest obowiązek regularnej opłaty składek członkowskich (opinie o programie).

Każdy inżynier budownictwa


Każdy inżynier budownictwa, który wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, będzie podlegał odpowiedzialności zawodowej także w następujących przypadkach:
• jeśli w wyniku rażących błędów lub zaniedbań spowodował zagrożenie zdrowia lub życia ludzi (segregator aktów prawnych),
• jeśli w wyniku rażących błędów lub zaniedbań spowodował zagrożenie bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
• jeśli w wyniku rażących błędów lub zaniedbań spowodował znaczne szkody materialne,
• jeśli nie dokładał należytej odpowiedzialności w wykonywanie swoich obowiązków,
• jeśli uchylał się od podjęcia nadzoru autorskiego,
• jeśli nie dokładał należytej staranności w wykonywaniu obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego.
W projekcie ustawy znalazł się katalog kar dyscyplinarnych członków izby, takich jak:
• upomnienie,
• nagana,
• zawieszenie w prawach wykonywania zawodu na okres od roku do 5 lat,
• zawieszenie w prawach wykonywania zawodu wraz z obowiązkiem ponownego zaliczenia egzaminu na uprawnienia budowlane,
• pozbawienie prawa wykonywania zawodu (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami