Inżynier budownictwa – odpowiedzialność dyscyplinarna


W przygotowywanym obecnie projekcie ustawy o zawodach inżyniera i architekta określono odpowiedzialność zawodową i kary, które nakładane będą w wyniku jej uchybienia (program na komputer). W projekcie ujednolicono zasady odpowiedzialności zawodowej w budownictwie i zasady odpowiedzialności, jakiej podlegają członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, którzy wykonują zawód inżyniera budownictwa (program na telefon).

Inżynier budownictwa – odpowiedzialność dyscyplinarna

Tym sposobem wprowadzona będzie jedna odpowiedzialność zawodowa w budownictwie dla osób, które wykonują zawód inżyniera budownictwa. Zastąpi ona odpowiedzialność zawodową, która obecnie regulowana jest w prawie budowlanym i odpowiedzialność dyscyplinarną członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, która obecnie jest uregulowana w ustawie o samorządach zawodowych (program egzamin ustny).

Inżynier budownictwa, który należy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, będzie według nowej ustawy podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdy naruszy obowiązki członka izby, przy czym wyjątkiem jest obowiązek regularnej opłaty składek członkowskich (opinie o programie).

Każdy inżynier budownictwa


Każdy inżynier budownictwa, który wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, będzie podlegał odpowiedzialności zawodowej także w następujących przypadkach:
• jeśli w wyniku rażących błędów lub zaniedbań spowodował zagrożenie zdrowia lub życia ludzi (segregator aktów prawnych),
• jeśli w wyniku rażących błędów lub zaniedbań spowodował zagrożenie bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
• jeśli w wyniku rażących błędów lub zaniedbań spowodował znaczne szkody materialne,
• jeśli nie dokładał należytej odpowiedzialności w wykonywanie swoich obowiązków,
• jeśli uchylał się od podjęcia nadzoru autorskiego,
• jeśli nie dokładał należytej staranności w wykonywaniu obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego.
W projekcie ustawy znalazł się katalog kar dyscyplinarnych członków izby, takich jak:
• upomnienie,
• nagana,
• zawieszenie w prawach wykonywania zawodu na okres od roku do 5 lat,
• zawieszenie w prawach wykonywania zawodu wraz z obowiązkiem ponownego zaliczenia egzaminu na uprawnienia budowlane,
• pozbawienie prawa wykonywania zawodu (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !