Blog

Kubatura nastawni zdjęcie nr 10
30.05.2018

Inżynier budownictwa

W artykule znajdziesz:

Inżynier budownictwa


Inżynier budownictwa

Oferta: Na naszym portalu znajdą Państwo program do nauki na uprawnienia budowlane o nazwie TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018. Program dostępny jest w wersji na komputer oraz w wersji mobilnej. Posiadamy największą dostępną na rynku bazą pytań. Program posiada również tryb Egzamin Ustny, w który dostępne są pytania na część ustną egzaminu. Opinie o naszej bazie pytań znajdziesz na podstronie opinie o programie. Posiadamy również promocyjne ceny.

Inżynier budownictwa zajmuje się planowaniem oraz projektowaniem obiektów budowlanych. Do tego nadzoruje cała budowę i jej etapy oraz kontroluje konstrukcje budynków i ich fragmentów.

Inżynieria budowlana obecnie bardzo szybko się rozwija. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowo-badawczych. Aby pracować w tym zawodzie należy skończyć studia na kierunku - budownictwo, natomiast, by również projektować to trzeba odbyć praktyki w biurze projektowym i na budowie. Dodatkowo osoba pracująca w tym zawodzie powinna mieć prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej. Dużą zaletą też będą kursy z zarządzania pracownikami. Inżynier budownictwa ciągle musi podnosić swoje kwalifikacje i się dokształcać. Swoją wiedzę muszą uzupełniać o nowe odkrycia nauk technicznych. Kierownik budowy może swą pracę wykonywać w biurze. To on nadzoruje nad cały procesem budowy.

Na najwyższe zarobki mogli liczyć inżynierowie budownictwa pracujący uprawnienia kolejowe. Całkowite miesięczne wynagrodzenie - mediana - w tym zawodzie wynosi około czterech tysięcy złotych. Dwadzieścia procent inżynierów budownictwa zarabia poniżej trzech tysięcy złotych, a na zarobki powyżej pięciu tysięcy złotych może liczyć dwadzieścia pięć procent osób z tej grupy. Od czego zatem zależy wynagrodzenie:
- od wielkości firmy,
- od kapitału firmy,
- od wykształcenia i stażu pracy,
- od regionu pracy.
Inżynierowie budowy dostają także benefity w postaci telefonu komórkowego, laptopa oraz prywatnej opieki medycznej.

Możemy wyróżnić cztery specjalności w ramach tego zawodu:
- architektoniczna,
- konstrukcyjno-budowlana,
- inżynieryjna,
- instalacyjna.

Obecnie nadal prym w tym zawodzie wiodą mężczyźni. Jednak kobiety coraz częściej kształcą się w kierunkach inżynierskich, w tym także w budownictwie. To właśnie większość kobiet posiada cechy, które mogą im pomóc w wykonywaniu tego zawodu: cierpliwość, dociekliwość, sumienność. Tak samo, stopniowo wyrównuje się dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Kubatura nastawni zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Kubatura nastawni zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Kubatura nastawni zdjęcie nr 15 Kubatura nastawni zdjęcie nr 16 Kubatura nastawni zdjęcie nr 17
Kubatura nastawni zdjęcie nr 18
Kubatura nastawni zdjęcie nr 19 Kubatura nastawni zdjęcie nr 20 Kubatura nastawni zdjęcie nr 21
Kubatura nastawni zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kubatura nastawni zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kubatura nastawni zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kubatura nastawni zdjęcie nr 31 Kubatura nastawni zdjęcie nr 32 Kubatura nastawni zdjęcie nr 33
Kubatura nastawni zdjęcie nr 34
Kubatura nastawni zdjęcie nr 35 Kubatura nastawni zdjęcie nr 36 Kubatura nastawni zdjęcie nr 37
Kubatura nastawni zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kubatura nastawni zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kubatura nastawni zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami