Blog

16.06.2019

Inżynier projektant dróg – zawód z przyszłością

W artykule znajdziesz:

Inżynier projektant dróg – zawód z przyszłością


Inżynier projektant dróg to osoba mająca kwalifikacje do projektowania, budowania oraz utrzymywania prawidłowego stanu technicznego dróg samochodowych, węzłów komunikacyjnych, lotnisk czy innych obiektów drogowych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Osoba ta może zarabiać nawet 10 tysięcy złotych netto – zarobki zależą od doświadczenia oraz miejsca wykonywania pracy (program na komputer).

Inżynier projektant dróg – zawód z przyszłością

Jest to bez wątpienia zawód z przyszłością, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie sieć dróg jest stale rozbudowywana. Warunkiem osiągnięcia wysokich zarobków w tej branży jest oczywiście posiadanie uprawnień budowlanych. Karierę projektanta dróg warto wcześniej zaplanować (program na telefon). Przede wszystkim konieczne jest ukończenie wydziału budownictwo na którejś z polskich politechnik.

Na studiach związanych z budownictwem początkowo przedmioty są bardziej uniwersalne, związane z branżą budowlaną. Z czasem student wybiera specjalizację, którą w przypadku wspomnianej branży są drogi i lotniska. Jednak, aby móc wykonywać prace związane z projektowaniem dróg, konieczne jest posiadanie dokumentu prawnego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program egzamin ustny). Dokumentem tym są uprawnienia budowlane, które mają formę decyzji. Osoby posiadające uprawnienia budowlane są wpisywane do centralnego rejestru inżynierów, który prowadzi główny inspektor nadzoru budowlanego (opinie o programie).

Specjalne oświadczenie

Uprawnienia budowlane nadawane są wyłącznie osobom, które ukończyły wspomniane studia oraz odbyły praktykę budowlaną (segregator aktów prawnych). Praktyka musi odbywać się pod nadzorem osoby, która ma uprawnienia budowlane w tej samej specjalności, jaką wybrał kandydat. Ważne jest także to, aby były to uprawnienia bez ograniczeń, ponieważ niektóre izby nie akceptują praktyk odbytych pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w zakresie ograniczonym. Zarówno długość, jaki rodzaj praktyk zawodowych regulują przepisy ustawy Prawo budowlane (promocja 3  w 1). Potwierdzeniem odbycia praktyki jest specjalne oświadczenie, czyli dokument niezbędny przy postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami