Blog

20.07.2019

Izba Architektów RP – egzaminy 2019

W artykule znajdziesz:

Izba Architektów RP – egzaminy 2019

Za ustalenie terminów sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach oraz specjalnościach odpowiada Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP (program na komputer). Zgodnie z obowiązującymi przepisami okręgowe izby samorządu zawodowego mogą nadawać uprawnienia:
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
• do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
• do projektowania bez ograniczeń,
• do projektowania w ograniczonym zakresie,
• do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
• do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (program na telefon).

Izba Architektów RP – egzaminy 2019

W przypadku okręgowych izb architektów egzaminy przeprowadzane są w sesji letniej i zimowej. Sesja letnia rozpoczęła się 7 czerwca 2019 roku o godzinie 10, a sesja zimowa zaplanowana jest na 6 grudnia 2019 roku, także na godzinę 10 (program egzamin ustny).

Należy pamiętać, że dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego muszą być złożone w odpowiednich terminach. W przypadku sesji letniej termin ten upłynął 7 marca 2019 roku, natomiast dla sesji zimowej termin składania dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego upływa 6 września 2019 roku (opinie o programie). Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynoszą obecnie:
• 1000 zł lub 1500 zł z tytułu kwalifikowania,
• 1000 zł lub 1500 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu,
• 590 zł lub 870 zł z tytułu ponownego przeprowadzenia ustnej części egzaminu.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP, aby ułatwić kandydatom przygotowanie się do egzaminu, przygotowała na swojej stronie internetowej zbiór przykładowych pytań egzaminacyjnych, przykładowy test z egzaminu pisemnego oraz wykaz aktów prawnych, które są aktualne na dzień umieszczenia pytań przykładowych (segregator aktów prawnych). Pytania zostały przygotowane na podstawie wykazu aktów prawnych, które trzeba było znać na poprzednich sesjach egzaminacyjnych. Warto pamiętać, że wszystkie zamieszczone na stronie pytania to wyłącznie materiał przykładowy i edukacyjny, które nie jest ścisłym odwzorowaniem pytań zawartych w bazie pytań (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami