Izolacja podłóg w łazienkach

Izolacja podłóg w łazienkach

Izolacja podłóg w łazienkach, pralniach i innych pomieszczeniach mokrych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Izolacja przeciwwilgociowa w łazienkach mieszkań jednorodzinnych może być wykonana ze szczelnej zaprawy cementowej pod płytkami terakotowymi w podłodze i pod glazurą na ścianach, natomiast w łazienkach, pralniach i innych mokrych pomieszczeniach, przeznaczonych do użytku zbiorowego, konieczne jest wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych co najmniej z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Izolację tę umieszcza się na całej powierzchni posadzki wywijając ją na ściany do wysokości 1.80 m w pomieszczeniach natryskowych  lub 0,15 m w umywalniach, pralniach, kuchniach itp.

Wpusty podłogowe powinny być osadzone bezpośrednio pod izolacją przeciwwilgociową (która powinna być naklejona na kołnierze wpustów) i powinny być dokładnie uszczelnione przy górnym obwodzie między każdym wpustem a stropem za pomocą kitu asfaltowego. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie kołnierzy np. z blachy ołowianej 1+2 mm. wpuszczonej we wpust podłogowy.

Nad wpustem powinna być umieszczona dodatkowa ramka z kratką ściekową. Wpusty powinny być umieszczane w najniższych, łatwo dostępnych miejscach posadzki. Lokowanie ich pod ściankami działowymi między kabinami natryskowymi jest wadliwe, gdyż trudne jest ich dobre uszczelnienie, naprawa, wymiana i konserwacja.

Izolacja przeciwwilgociowa spod podłogi powinna być wywinięta ku górze, liny między progiem a posadzki) powinny być wypełnione kitem uszczelniającym. Izolacje takie w zależności od warunków miejscowych mogi) być wykonywane bąd z folii PCW. polietylenowej lub poliizobutylcnowej. bądź jako powłoki z tiokoli szpachlówki epoksydowej, z laminatów poliestrowo- lub epoksydowo-szklanych. Podłoże pod izolację z folii powinno być wykonane w postaci gładzi z zaprawy cementowej I : 3 (uprawnienia budowlane).

Gładź powinna być sucha, zatarta packi) drewniani) i dokładnie zamieciona Stykające się powierzchnie poziome i pionowe lub pochyle powinny byc zaokrąglony promieniem 3-5 cm. Przy działaniu wody od strony gładzi należy wykonywać ji z dodatkiem uszczelniającym. W przypadku działania wody od strony folii dodatel uszczelniający w gładzi nie jest potrzebny, natomiast powinien być dodany do warstw’ ochronnej z zaprawy, układanej na folii.

Izolacja z folii

Arkusze folii PCW układa się luźno na powierzchniach poziomych lub lekko nachylonych do poziomu, natomiast do powierzchni pionowych przykleja się je klejem winylowym PC.3. Arkusze powinny być układane na zakład 3-5 cm i łączone klejem winylowym, jak wyżej. Klejem należy smarować obie łączone powierzchnie (program egzamin ustny).

Izolacja z folii powinna być przykryta warstwą cienkiej folii Estrolol. sklejonej na zakładach co najmniej 5 cm klejem Izokol 104. Nie należy przyklejać papy do folii PCW ani też nie zaleca się smarować folii lepikiem asfaltowym. Wyjątek mogą stanowić specjalne folie PCW bitumoodporne (import). Oprócz połączeń klejowych folie PCW mogą być łączone przez spawanie gorącym powietrzem. Izolacje z folii polietylenowych mogą być wykonywane w analogiczny sposób, z tą różnicą, że arkusze powinny być łączone za pomocą zgrzewania (opinie o programie).

Najłatwiej można wykonywać izolację z folii poliizobutylenowej gdyż arkusze przykleja się do gładkiego podłoża i skleja na zakłady ok. 5 cm za pomocą kleju C do opanolu na beton, lepiku asfaltowego na gorąco lub za pomocą spawania. Przy stosowaniu klejów rozpuszczalnikowych należy je nakładać pędzlem lub szpachlą jak najcieńszą warstwą na obie sklejane powierzchnie i podczas przykładania folii dociskać ją do podkładu od środka ku brzegom, aby usunąć powietrze między podkładem a folią (segregator aktów prawnych).

Nie powinno być również żadnych fałd przy sklejaniu brzegów arkuszy. W mniejszych, ale ważnych obiektach do utworzenia izolacji przeciwwodnej (np. w basenach) mogą być stosowane szpachlówki epoksydowe. Szpachlówka może się składać z żywicy epoksydowej (Epidian 5) utwardzacza i wypełniacza mineralnego w stosunku wagowym. np. 10:1:20. Zwykle najpierw daje się warstwę gruntującą złożoną z tych samych składników 1:10. Szpachlówkę nanosi się pędzlami lub szpachlami. Grubość jej nie powinna być mniejsza niż 2 mm (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !