Izolacje w budynku - przykładowy opis


Opis izolacji w budynku - przykład
Opis izolacji w budynku - przykład

1. IZOLACJE
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne


Wszystkie izolacje pionowe i poziome muszą być połączone między sobą w sposób ciagły.
Wszystkie elementy w gruncie wykonać ze szczelnego betonu, dodając podczas jego produkcji specjalistyczne domieszki uszczelniające poprzez krystalizację.


− Poziome pod fundamentami:
1 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS – ICOPAL,
zgrzewana powierzchniowo do podłoża,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.


− Pionowe i poziome fundamentów, pionowe ścian fundamentowych i ścian podziemia w gruncie:
powłoka bitumiczna – SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS – ICOPAL,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL .


− Poziome posadzek na gruncie:
1 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS – ICOPAL,
zgrzewana powierzchniowo do podłoża,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.

 

− Poziome posadzek pomieszczen wilgotnych:
2 x folia PCW 0,5 mm, łaczenia zgodnie z systemem.


− Poziome posadzek łazienek i wc:
systemowa gęstopłynna masa izolacyjna tworząca po związaniu wodoszczelna monolityczna membrane elastyczna,
2 x folia PCW 0,5 mm, łączenia zgodnie z systemem.


− Zewnętrzne stropodachów:
1 x papa zgrzewalna wierzchniego krycia EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL PYE
PV200 S5 – ICOPAL,
1 x papa zgrzewalna podkładowa EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL PYE PV200 S5 – ICOPAL,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.

 

− Ochronna dachów pod dachówka:
1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT S – DÖRKEN, łączenia zgodnie z systemem.


− Pionowe i poziome studzienek instalacyjnych:
powłoka bitumiczna – SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS – ICOPAL,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.


− Pionowe i poziome misy stacji transformatorowej:
od strony gruntu
powłoka bitumiczna – SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS – ICOPAL,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL,
od strony zewnętrznej wykończenie specjalistyczną szczelna zaprawą olejoodporną.

 

1.2. Izolacje termiczne


Technologia dociepleń musi zapewniać nierozprzestrzenianie ognia. Na całej wysokości podziemia i pierwszej kondygnacji naziemnej, na balkonach i tarasach na wysokości od posadzki do parapetu okiennego stosować dwie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego.


− Ścian zewnetrznych, wienców, nadproy, elementów monolitycznych od poziomu 1,0 m p.p.t. – poniżej rzędnej przyległego terenu:
14, 24, 29 cm styropian EPS 70-040 FASADA oraz 10, 12, 13 cm EPS 80-036 FASADA, izolacja od zewnątrz w technologii BSO w systemie STO, zgodnie z instrukcją i aprobatą techniczna ITB.
10 cm płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-W, izolacja w gruncie od zewnątrz w przyjetej technologii.


− Ościeży okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych:
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od zewnątrz w technologii BSO w systemie STO.


− Ścian kolankowych na poddaszu:
15 cm mineralna wełna szklana URSA DF40.


− Ścian wewnętrznych kondygnacji nadziemnych przy ciągach komunikacyjnych:
2 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od strony ciągów komunikacyjnych w technologii BSO w systemie STO.

 

− Ścian wewneęrznych kondygnacji nadziemnych przy ciągach komunikacyjnych, szybach wind i szachtach:
4 cm mineralna wełna szklana URSA DF40, izolacja od strony mieszkań.


− Dylatacji pomiędzy elementami konstrukcyjnymi:
2 cm styropian EPS 70-040 FASADA.


− Stropów nad przedsionkami wejściowymi:
5 cm EPS 80-036 FASADA, izolacja od spodu w technologii BSO w systemie STO,
2cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA, izolacja od góry w posadzce,
3 cm styropian EPS T-30dB PODŁOGA PŁYWAJACA, izolacja od góry w posadzce.


− Stropów nadwieszeń kondygnacji budynku:
10÷40 cm EPS 70-040 FASADA, izolacja od spodu w technologii BSO w systemie STO,
2 cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA, izolacja od góry w posadzce,
3 cm styropian EPS T-30dB PODŁOGA PŁYWAJACA, izolacja od góry w posadzce.

 

− Posadzek pomieszczeń nad podziemiem:
11÷12 cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA,
3 cm styropian EPS T-30dB PODŁOGA PŁYWAJACA.


− Płyt wspornikowych balkonów:
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od spodu, boków i czoła w technologii BSO w systemie STO,
4 cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA, izolacja od góry w posadzce.


− Stropów tarasów nad mieszkaniami:
15 cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA, izolacja od góry w tarasie.


− Stropów tarasów kondygnacji podziemnych:
5÷10 cm polistyren ekstrudowany URSA XPS N-V, izolacja od góry.


− Dachów:
24 cm mineralna wełna szklana URSA DF40 (dachy o spadkach 35º),
24 cm styropian EPS 200-036 DACH (dachy o spadkach 2º).


− Ścian kominowych powyżej połaci dachu:
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od zewnątrz w technologii BSO w systemie STO.


− Szachtów kanalizacyjno-wentylacyjnych powyżej stropu ostatniej kondygnacji lub połaci dachu oraz obudowana przestrzen instalacji w pomieszczeniu na odpadki:
wypełnienie z wełny szklanej URSA AKP 1/V.

 

− Metalowych przewodów wentylacyjnych:
2 cm otulina z mineralnej wełny szklanej URSA RS1/Alu.


− Pozostałych zewnetrznych elementów:
5÷38 cm styropian EPS 70-040 FASADA oraz EPS 80-036 FASADA, izolacja od zewnątrz w technologii BSO w systemie STO.

 

1.3 Izolacje akustyczne


− Stropów miedzykondygnacyjnych:
3 cm styropian EPS T-30dB PODŁOGA PŁYWAJACA dźwiękochronny do izolacji akustycznej + pionowe tłumiące pasy brzegowe grubosci 1 cm do górnej warstwy podłogi.


− Ścian pomiędzy sąsiednimi lokalami mieszkalnymi:
25 cm bloczki silikatowe SILIKAT A na zaprawie cementowo-wapiennej M7, obustronnie tynkowane.


− Ścian mieszkań przy ciągach komunikacyjnych:
25 cm bloczki silikatowe SILIKAT APLUS na zaprawie cementowo-wapiennej M7, jednostronnie tynkowane,
2 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od strony ciągów komunikacyjnych w technologii BSO w systemie STO.


− Ścian mieszkań przy ciągach komunikacyjnych, szybach windowych, szachtach:
25 cm żelbet monolityczny jednostronnie tynkowany,
4 cm mineralna wełna szklana URSA DF40, izolacja od strony mieszkan.


− Szachtów w poziomie stropów w mieszkaniach:
10 cm mineralna wełna szklana URSA TWF 1.

 

− Rur instalacyjnych w szachtach:
4 cm otulina z mineralnej wełny szklanej URSA RS1/Alu.


− Rur wentylacyjnych w szachtach:
2 cm otulina z mineralnej wełny szklanej URSA RS1/Alu.

 

1.4. Izolacje parochronne


− Stropów nad piwnicami:
1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, łączenia zgodnie z systemem.


− Dachów, tarasów nad mieszkaniami:
1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, łaczenia zgodnie z systemem.


− Tarasów nad podziemiem:
2 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS – ICOPAL,
zgrzewana powierzchniowo do podłoża,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.


− Ścian wewnętrznych z izolacją od strony mieszkań:
1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, łączenia zgodnie z systemem.


1.5. Izolacje wiatrochronne


− Dachów:
1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT S – DÖRKEN
oraz 1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT N – DÖRKEN.


− Ścian kolankowych poddasza nieużytkowego, ścian zewnętrznych na fragmentach III i IV pietra:
1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT N – DÖRKEN, łączenia zgodnie z systemem.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !