Blog

Kształt cząstek zdjęcie nr 10
30.05.2018

Izolacje w budynku - przykładowy opis

W artykule znajdziesz:

Izolacje w budynku - przykładowy opis


Opis izolacji w budynku - przykład
Opis izolacji w budynku - przykład

1. IZOLACJE
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne


Wszystkie izolacje pionowe i poziome muszą być połączone między sobą w sposób ciagły.
Wszystkie elementy w gruncie wykonać ze szczelnego betonu, dodając podczas jego produkcji specjalistyczne domieszki uszczelniające poprzez krystalizację.


− Poziome pod fundamentami:
1 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS – ICOPAL,
zgrzewana powierzchniowo do podłoża,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.


− Pionowe i poziome fundamentów, pionowe ścian fundamentowych i ścian podziemia w gruncie:
powłoka bitumiczna – SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS – ICOPAL,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL .


− Poziome posadzek na gruncie:
1 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS – ICOPAL,
zgrzewana powierzchniowo do podłoża,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.

 

− Poziome posadzek pomieszczen wilgotnych:
2 x folia PCW 0,5 mm, łaczenia zgodnie z systemem.


− Poziome posadzek łazienek i wc:
systemowa gęstopłynna masa izolacyjna tworząca po związaniu wodoszczelna monolityczna membrane elastyczna,
2 x folia PCW 0,5 mm, łączenia zgodnie z systemem.


− Zewnętrzne stropodachów:
1 x papa zgrzewalna wierzchniego krycia EXTRADACH WF SZYBKI PROFIL PYE
PV200 S5 – ICOPAL,
1 x papa zgrzewalna podkładowa EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL PYE PV200 S5 – ICOPAL,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.

 

− Ochronna dachów pod dachówka:
1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT S – DÖRKEN, łączenia zgodnie z systemem.


− Pionowe i poziome studzienek instalacyjnych:
powłoka bitumiczna – SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS – ICOPAL,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.


− Pionowe i poziome misy stacji transformatorowej:
od strony gruntu
powłoka bitumiczna – SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS – ICOPAL,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL,
od strony zewnętrznej wykończenie specjalistyczną szczelna zaprawą olejoodporną.

 

1.2. Izolacje termiczne


Technologia dociepleń musi zapewniać nierozprzestrzenianie ognia. Na całej wysokości podziemia i pierwszej kondygnacji naziemnej, na balkonach i tarasach na wysokości od posadzki do parapetu okiennego stosować dwie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego.


− Ścian zewnetrznych, wienców, nadproy, elementów monolitycznych od poziomu 1,0 m p.p.t. – poniżej rzędnej przyległego terenu:
14, 24, 29 cm styropian EPS 70-040 FASADA oraz 10, 12, 13 cm EPS 80-036 FASADA, izolacja od zewnątrz w technologii BSO w systemie STO, zgodnie z instrukcją i aprobatą techniczna ITB.
10 cm płyty z polistyrenu ekstrudowanego URSA XPS N-W, izolacja w gruncie od zewnątrz w przyjetej technologii.


− Ościeży okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych:
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od zewnątrz w technologii BSO w systemie STO.


− Ścian kolankowych na poddaszu:
15 cm mineralna wełna szklana URSA DF40.


− Ścian wewnętrznych kondygnacji nadziemnych przy ciągach komunikacyjnych:
2 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od strony ciągów komunikacyjnych w technologii BSO w systemie STO.

 

− Ścian wewneęrznych kondygnacji nadziemnych przy ciągach komunikacyjnych, szybach wind i szachtach:
4 cm mineralna wełna szklana URSA DF40, izolacja od strony mieszkań.


− Dylatacji pomiędzy elementami konstrukcyjnymi:
2 cm styropian EPS 70-040 FASADA.


− Stropów nad przedsionkami wejściowymi:
5 cm EPS 80-036 FASADA, izolacja od spodu w technologii BSO w systemie STO,
2cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA, izolacja od góry w posadzce,
3 cm styropian EPS T-30dB PODŁOGA PŁYWAJACA, izolacja od góry w posadzce.


− Stropów nadwieszeń kondygnacji budynku:
10÷40 cm EPS 70-040 FASADA, izolacja od spodu w technologii BSO w systemie STO,
2 cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA, izolacja od góry w posadzce,
3 cm styropian EPS T-30dB PODŁOGA PŁYWAJACA, izolacja od góry w posadzce.

 

− Posadzek pomieszczeń nad podziemiem:
11÷12 cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA,
3 cm styropian EPS T-30dB PODŁOGA PŁYWAJACA.


− Płyt wspornikowych balkonów:
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od spodu, boków i czoła w technologii BSO w systemie STO,
4 cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA, izolacja od góry w posadzce.


− Stropów tarasów nad mieszkaniami:
15 cm styropian EPS 200-036 PODŁOGA, izolacja od góry w tarasie.


− Stropów tarasów kondygnacji podziemnych:
5÷10 cm polistyren ekstrudowany URSA XPS N-V, izolacja od góry.


− Dachów:
24 cm mineralna wełna szklana URSA DF40 (dachy o spadkach 35º),
24 cm styropian EPS 200-036 DACH (dachy o spadkach 2º).


− Ścian kominowych powyżej połaci dachu:
5 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od zewnątrz w technologii BSO w systemie STO.


− Szachtów kanalizacyjno-wentylacyjnych powyżej stropu ostatniej kondygnacji lub połaci dachu oraz obudowana przestrzen instalacji w pomieszczeniu na odpadki:
wypełnienie z wełny szklanej URSA AKP 1/V.

 

− Metalowych przewodów wentylacyjnych:
2 cm otulina z mineralnej wełny szklanej URSA RS1/Alu.


− Pozostałych zewnetrznych elementów:
5÷38 cm styropian EPS 70-040 FASADA oraz EPS 80-036 FASADA, izolacja od zewnątrz w technologii BSO w systemie STO.

 

1.3 Izolacje akustyczne


− Stropów miedzykondygnacyjnych:
3 cm styropian EPS T-30dB PODŁOGA PŁYWAJACA dźwiękochronny do izolacji akustycznej + pionowe tłumiące pasy brzegowe grubosci 1 cm do górnej warstwy podłogi.


− Ścian pomiędzy sąsiednimi lokalami mieszkalnymi:
25 cm bloczki silikatowe SILIKAT A na zaprawie cementowo-wapiennej M7, obustronnie tynkowane.


− Ścian mieszkań przy ciągach komunikacyjnych:
25 cm bloczki silikatowe SILIKAT APLUS na zaprawie cementowo-wapiennej M7, jednostronnie tynkowane,
2 cm styropian EPS 80-036 FASADA, izolacja od strony ciągów komunikacyjnych w technologii BSO w systemie STO.


− Ścian mieszkań przy ciągach komunikacyjnych, szybach windowych, szachtach:
25 cm żelbet monolityczny jednostronnie tynkowany,
4 cm mineralna wełna szklana URSA DF40, izolacja od strony mieszkan.


− Szachtów w poziomie stropów w mieszkaniach:
10 cm mineralna wełna szklana URSA TWF 1.

 

− Rur instalacyjnych w szachtach:
4 cm otulina z mineralnej wełny szklanej URSA RS1/Alu.


− Rur wentylacyjnych w szachtach:
2 cm otulina z mineralnej wełny szklanej URSA RS1/Alu.

 

1.4. Izolacje parochronne


− Stropów nad piwnicami:
1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, łączenia zgodnie z systemem.


− Dachów, tarasów nad mieszkaniami:
1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, łaczenia zgodnie z systemem.


− Tarasów nad podziemiem:
2 x papa zgrzewalna podkładowa FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS – ICOPAL,
zgrzewana powierzchniowo do podłoża,
powłoka gruntująca – SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS – ICOPAL.


− Ścian wewnętrznych z izolacją od strony mieszkań:
1 x folia paroszczelna DELTA-REFLEX – DÖRKEN, łączenia zgodnie z systemem.


1.5. Izolacje wiatrochronne


− Dachów:
1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT S – DÖRKEN
oraz 1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT N – DÖRKEN.


− Ścian kolankowych poddasza nieużytkowego, ścian zewnętrznych na fragmentach III i IV pietra:
1 x folia dachowa wysokodyfuzyjna DELTA-VENT N – DÖRKEN, łączenia zgodnie z systemem.

 

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Kształt cząstek zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Kształt cząstek zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Kształt cząstek zdjęcie nr 15 Kształt cząstek zdjęcie nr 16 Kształt cząstek zdjęcie nr 17
Kształt cząstek zdjęcie nr 18
Kształt cząstek zdjęcie nr 19 Kształt cząstek zdjęcie nr 20 Kształt cząstek zdjęcie nr 21
Kształt cząstek zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt cząstek zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt cząstek zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kształt cząstek zdjęcie nr 31 Kształt cząstek zdjęcie nr 32 Kształt cząstek zdjęcie nr 33
Kształt cząstek zdjęcie nr 34
Kształt cząstek zdjęcie nr 35 Kształt cząstek zdjęcie nr 36 Kształt cząstek zdjęcie nr 37
Kształt cząstek zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt cząstek zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt cząstek zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami