Port wywozu soli

Port wywozu soli

ACHTOJ SYN DWAWEFA, XX w. p.n.e., pisarz egip.; jeden z klasyków literatury staroegip.; podręcznik dla kandydatów na urzędników (Kemit), apokryfy, hymn do Nilu. ACHTOPOL, miejscowość w Bułgarii (okręg Burgas), nad M. Czarnym 9 tys. mieszk. (1975); popularne kąpielisko; port rybacki (program uprawnienia budowlane na komputer).

ACHTUBA, rz. w Federacji Ros., 1. odnoga dolnej Wołgi (powyżej Wolgogra- du); dl. 537 km. ACHTUBIŃSK, m. w Federacji Ros., nad Achtubą; 53 tys. mieszk. (1986); przemysł spoż.; port wywozu soli kam. z jez. Baskunczak. ACHTYRKA, m. w pn. części Ukrainy; 43 tys. mieszk. (1974); przemysł metal., spożywczy. ACHUNDZADA (Achundow) Mirza Fathali, 1812-78, azerb. pisarz i filozof; twórca teatru i alfabetu azerb.; realist, nowele, komedie, pisma filozoficzne. ACHURIAN, rz. w Armenii, w środk. i dolnym biegu na granicy z Turcją,dopływ Araksu; dl. 186 km; wykorzystywana do nawadniania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

ACHYLIA, med. - bezsoczność. ACIREALE, m. we Włoszech (Sycylia), u podnóża Etny; 48,5 tys. mieszk. (1981); znane uzdrowisko (źródła miner.); kąpielisko; przemysł włókienniczy. ACKERMAN [akeman] Nathan Ward, 1908-71, psychiatra amer., współtwórca systemu psychoterapii zw. psychoterapią rodzinną; zal. Inst. Rodziny (ob. im. A.) w Nowym Jorku; Family Psychotherapy. ACKERMANN Konrad Ernst. 1712-71, aktor niem.; role charaktery- styczno-komiczne, m.in. w sztukach (uprawnienia budowlane).

Ruiny budowli rzymskich

Moliera, G.E. Lessinga; współtwórca pierwszego w Niemczech stałego teatru nar. w Hamburgu 1767-69. ACKERMANN Rose-Marie, ur. 1952, lekkoatletka niem.; złota medalistka olimpijska w skoku wzwyż (1976 Montreal) w ekipie NRD; jako pierwsza kobieta pokonała wysokość 2 m (1977). Aconcagua, szczyt w Kordylierze Cl. (Andy Pd.), w Argentynie, najwyższy w Ameryce; wys. 6960 m (wierzchołek pn.); lodowce; zdobyty 1897, 1934 - pierwsza poi. wyprawa andyjska (nową drogą od wsch.). ACOSTA Uriel (wlaśc. Gabriel da Costa), ok. 1585-1640, żyd. filozof, myśliciel rei.; poddał krytyce podstawowe kategorie i tezy rei. judaizmu ze stanowiska deistycznego; wyklęty przez gminę żyd., popełnił samobójstwo (program egzamin ustny).

ACQUART Andre, ur. 1922, fr. malarz i scenograf; dekoracje i kostiumy gl. do sztuk wspólcz. (Murzyni i Parawany Geneta) i dramatów Szekspira. ACQUI TERME łąk" i t.J, m. we Włoszech (Piemont); 22,4 tys. mieszk. (1983); uzdrowisko z gorącymi źródłami; ośr. turyst.; katedra (XI w.), zamki (XIV i XV w.); w pobliżu ruiny budowli rzymskich (opinie o programie).

ACRE lejka, oznaczenie jednostki - akr. ACRE (ąkre), stan w pn.-zach. Brazylii, przy granicy z Boliwią i Peru; 152,6 tys. knr, 358,0 tys. mieszk. (1985); stoi. Rio Branco; zbieractwo kauczuku. Ad [akt; ang.], nazwa ustawy w W. Brytanii, bill przyjęty przez Izbę Gmin i Izbę Lordów oraz zatwierdzony przez monarchę; od 1911 zgoda Izby Lordów nie jest konieczna. ACT OF SETTLEMENT [akt ow sętlmant] (Akt o następstwie tronu), jeden z ang. aktów konst, z 1701, zapewniający następstwo tronu spokrewnionej ze Stuartami dyn. hanowerskiej Welfów; wprowadził zasadę nieusuwalności sędziów przez króla (segregator aktów prawnych).

„ACTA ARITHMETICA”, poi. czasopismo mat. wydawane 1935-39 i od 1958 w Warszawie, poświęcone zagadnieniom artymetyki teoret. i teorii liczb; organ Inst. Matematycznego PAN. „Acta ASTRONOMICA”, poi. astr. kwartalnik nauk., zal. 1925 przez T. Bana- chiewicza; organ Kom. Astronomii PAN. „Acta geologica polonica”, poi. geoi. kwartalnik nauk. wydawany od 1950 w Warszawie; publikuje w języku ang.; organ Kom. Nauk Geol. PAN. „Acta geophysica polonica”, kwartalnik nauk. wydawany od 1953 w Warszawie; publikuje gł. w języku ang. i ros.; organ Kom. Geofizyki PAN. „Acta neurobiolociae experimen TALIS”, kwartalnik Inst. Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, zal. 1928, publikujący prace gl. z fizjologii wyższych czynności nerwowych; od 1970 p.n. „Acta Biologiae Experimen- talis” (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !