Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne

Znane są izolacje wodochronne z papy, lepiku, emulsji, smoły itd. Izolacje te stanowią ochronę ścienną przeciwwilgociową. Wskutek ulatniania się lżejszych składników masy nasycającej następuje z biegiem czasu starzenie się tych izolacji, co przejawia się w icłi kruszeniu i utracie elastyczności, a widocznym znakiem tego jest odsłanianie się tektury w papie, zanikanie jej porowatości i postępujący pod wpływem wilgoci rozkład (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wpływa to ujemnie na mury, które szybciej ulegają zniszczeniu wskutek zbierającej się wilgoci. Trwałość zapraw cementowo-glinianych i możliwość utworzenia masy wodochronnej przez odpowiednie dozowanie składników przyczynia się do wykorzystania w pewnych przypadkach wodochronnych i zapraw cementowo-glinianych w budownictwie mieszkaniowymi. Wartość izolacyjna zapraw z biegiem czasu nie zmniejsza się, a wręcz przeciwnie, zwiększa się wraz ze zwiększaniem wytrzymałości. Lepkość, dobra przyczepność, szczelność i brak rys skurczowych wpływa na jakość izolacji wodochronnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Własności izolacyjne zapraw cementowo-glinianych można wykorzystać w wielu i wypadkach przy wykonywaniu izolacji poziomej i pionowej murów, przy izolowaniu balkonów, tarasów, podłóg w kotłowniach itd., zastępując w ten sposób deficytową papę i lepiki tanim materiałem.
W niektórych wypadkach można również stosować izolację wodoszczelną z tworzyw cementowo-glinianych jako tymczasowe pokrycia żelbetowych płyt dachowych o dużym spadku (uprawnienia budowlane).
Jak podano wyżej, elastyczność i lekkość wyrobu z tworzywa cementowo-glinianego można uzyskać przez zastąpienie piasku lekkim wypełniaczem, np. sieczką. Masę cementowo-glinianą z sieczką można użyć do wykonania podkładu zamiast jastrychu lub ślepej podłogi.

Podkład wykonuje się w ten sposób, że sypko-plastyczną mieszaninę cementowo-glinianą z dodatkiem sieczki nakłada się warstwą ok. 5 cm na stropie, lekko ją ubijając. Zastąpienie sieczki trocinami lub żużlem nie jest wskazane, gdyż trociny i żużel są nasiąkliwe i dlatego dłużej trwa wysychanie. Już w ciągu paru dni podkład cementowo-gliniany z dodatkiem sieczki jest suchy, a po tygodniu twardy (program egzamin ustny). Na równo ułożonym podkładzie można bez zastosowania lepiku przybić parkiet gwoździem, nie wywołując pękania stwardniałej masy, a gwoździe trzymają się mocno jak w drewnie.

Dachówki cementowe

Parkiet ułożony na takim podkładzie jest elastyczny (opinie o programie). Podkład ten stanowi jednocześnie izolację dźwiękochłonną między kondygnacjami oraz izolację termiczną, co można wykorzystać przy izolowaniu stropów nad chłodnymi piwnicami i na strychu. Jako surowca do wytwarzania zawiesiny można użyć gliny chudej bez potrzeby odm ulania i dodawania piasku. Proporcje składników (cegły cementowo-gliniane z dodatkiem sieczki).

Dachówki cementowe bez gliny są znane w Polsce i nie będziemy szerzej ich opisywać. W roku 1938 produkcja dachówek cementowych wyniosła przeszło 50 milionów sztuk, po wojnie zaś wzrosła dwukrotnie. Przewiduje się, że zapotrzebowanie dachówki czerwonej w roku 1960 w stosunku do roku 1953 będzie 2,5 raza większe. W związku z tym należy zastąpić w dużej mierze dachówkę ceramiczną, dachówką niewypaloną (segregator aktów prawnych). Taką dachówką może być dachówka cementowo-gliniana, która wyprodukowana podobnie jak dachówka cementowa przewyższa ją dzięki temu, że odznacza się mniejszą nasiąkliwością, nieprzesiąkliwością, uzyskaną oszczędnością na cemencie, a w stosunku do ceramicznej poza lepszymi zaletami technicznymi i nieprzesiąkliwość) oszczędnością na węglu podczas wypału.

Dla zilustrowania oszczędności uzyskanych na węglu przy wypalaniu dachówki cementowo - glinianej potrzebnej do pokrycia 1 m2 dachu w porównaniu z dachówką ceramiczną i cementową podajemy poniższe zestawienie (promocja 3 w 1).
Z powyższego zestawienia wynika, że ilość węgla zużytego przy zastosowaniu dachówki cementowo-glinianej wynosi mniej aniżeli dla dachówki ceramicznej i cementowej.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !