Jak betonować przy ujemnych temperaturach?


Jak betonować przy ujemnych temperaturach?

 

Podczas przeprowadzania prac betonowych w okresie obniżonych temperatur lub zimą konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji. Właśnie dlatego niezbędne jest podjęcie pewnych działań, dzięki którym betonowanie będzie przebiegać bez przeszkód, a powstałe elementy będą mieć prawidłowe właściwości. Najważniejszym zadaniem jest odpowiedni dobór składników betonu i mieszanki. Zalecane jest stosowanie materiałów odporniejszych na działanie niskich temperatur, czyli:


• betonu o wyższej klasie wytrzymałości (niższa zawartość wody, wyższa zawartość cementu, niższe W/C),
• cementu o wyższej klasie wytrzymałości i szybszym przyroście wytrzymałości,
• mieszanek betonowych o niższej klasie konsystencji,
• zmniejszenie ilości domieszek o działaniu opóźniającym,
• ograniczenie dodatków mineralnych II typu,
• dodawanie domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Bardzo ważną kwestią jest dobór minimalnej temperatury mieszanki betonowej, który musi uwzględniać zarówno temperaturę otoczenia, jak i warunki i czas transportu, czas postoju i wyładunku oraz wielkość i rodzaj wykonywanego elementu. Ponadto pod uwagę należy wziąć zalecenia PN-EN 13670 i PN-EN 206. Istotna jest także prawidłowa ochrona i pielęgnacja termoizolacyjna młodego betonu. Do zalecanych działań zalicza się odlodzenia i odszronienie szalunków, ochronę przed dopływem wilgoci, zastosowanie ogrzanego deskowania, wydłużenie momentu rozszalowania, osłonięcie konstrukcji materiałami ciepłochłonnymi, zastosowanie izolacji po rozszalowaniu.
Jeśli ochrona przed utratą ciepła jest niewystarczająca należy przyspieszyć dojrzewanie betonu w konstrukcji poprzez podgrzewanie betonu. Konstrukcje można też wykonywać w stałych lub przesuwnych tunelach, a także w dmuchanych namiotach, zapewniających odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Duży wpływ na pielęgnację betonu ma zwłaszcza rodzaj szalunków oraz materiał, z których zostały wykonane. Lepsze warunki dojrzewania betonu zapewniają szalunki ocieplone.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami