Jak działa drenaż opaskowy?

Drenaż opaskowy to system odwodnienia domu, umiejscowiony pod powierzchnią gruntu (program na komputer). W jego skład wchodzą rury drenarskie, które zbierają wilgoć z gleby i odprowadzają ją z dala od budynku. Drenaż stosuje się w celu eliminacji nadmiaru wilgoci z gleby – należy pamiętać, że rury drenażowe nie sprawdzają się w przypadku wody deszczowe. Nie mogą jej odprowadzać, ponieważ gromadzi się ona nad górną warstwą podłoża (program na telefon). Z tego właśnie względu drenaż opaskowy nie sprawdza się w sytuacji, gdy konieczne jest zabezpieczenie posesji przed pojawianiem się błota lub kałuż. Sporą niedogodnością są również ograniczenia montażowe. System ten nie sprawdza się, gdy poziom wód gruntowych pod powierzchnią gruntu jest wysoki (program na egzamin ustny).

Wody naporowe stale oddziałują na fundamenty

Drenaż opaskowy

Wody naporowe stale oddziałują na fundamenty, ponieważ cechują się silnym ciśnieniem (promocja 3 w 1). W wyniku tego rury drenażowe nie są w stanie odprowadzać tak dużych ilości wody, więc nie ma możliwości, aby skutecznie obniżyły ich poziom. Wówczas nie warto ponosić kosztów związanych z montażem systemu drenażowego, ponieważ nie spełni on swojej funkcji. Jeśli wody gruntowe są naporowe to jedynym efektywnym rozwiązaniem jest wykonanie izolacji przeciwwodnej, która powinna być przewidziana w projekcie domu. Podobnie wygląda sytuacja, gdy nie ma miejsca na odprowadzenie wody zebranej przez rury drenażowe (segregator).
Aby odwodnienie wykonane systemem drenażu opasowego było maksymalnie wydajne, należy w montażu uwzględnić także elementy instalacyjne odwodnienia liniowego. Zalicza się do nich m.in. rury drenarskie. Są one najczęściej wykonane z tworzyw sztucznych. Układa się je przy ławach fundamentowych, przy czym zalecane jest wykonanie okrycia z dodatkowej otuliny, której zadaniem jest zapewnienie prawidłowego działania odwodnień liniowych oraz zabezpieczenie perforacji przed zatkaniem (opinie). Kolejne ważne elementy instalacji to obsypka filtracyjna, materiał filtracyjny, studzienka kontrolna oraz studzienka rewizyjna – jej zadaniem jest gromadzenie wody, zebranej przez system odwadniania.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !