Blog

10.09.2019

Jak można udokumentować praktykę zawodową?

W artykule znajdziesz:

Jak można udokumentować praktykę zawodową?

 

Jak można udokumentować praktykę zawodową?

Sposób dokumentacji praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych uległ zmianie 11 września 2014 roku wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Zgodnie z obowiązującymi przepisami całą odpowiedzialność za przebieg praktyki zawodowej ponosi osoba, którą tą praktyką kieruje. Kierujący praktyką to osoba, która pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, np. projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych (program na telefon). Osoba ta, za pomocą oświadczenia składanego pod odpowiedzialnością karną, potwierdza odbycie praktyki zawodowej przez kandydata starającego się o nadanie uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).
W oświadczeniu kierujący praktyką zawodową potwierdza, że dana osoba uczestniczyła w pracach projektowych lub pełniła funkcję techniczną na budowie zgodnie z tym, co zostało przedstawione w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej, stanowiącym załącznik do wspomnianego oświadczenia. W zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej, zarówno przy sporządzaniu projektów, jak i przy praktyce na budowie, należy dokładnie wyszczególnić projekty lub budowy, w których uczestniczył praktykant (opinie o programie). Konieczne jest podanie wielu istotnych informacji, takich jak:
• rodzaj obiektu,
• technologia wykonania obiektu,
• parametry charakterystyczne dla realizowanego obiektu (segregator aktów prawnych).

Podanie nazwy inwestora


Konieczne jest również podanie nazwy inwestora, projektanta oraz kierownika budowy. W zestawieniu muszą też znaleźć informacje na temat czasu trwania praktyki, formy zatrudnia, funkcji, jaką pełnił praktykant, oraz charakterystycznych czynności, jakie wykonywał w trakcie praktyki zawodowej (promocja 3  w 1). Osoba, która kieruje praktyką zawodową, zobowiązana jest do dołączenia do oświadczenia zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej, decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego przez cały okres trwania praktyki zawodowej. Oświadczenie stanowi integralną całość ze wszystkimi wymienionymi załącznikami.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami