Blog

18.01.2019

Jak murować ściany – najważniejsze zasady

W artykule znajdziesz:

Jak murować ściany – najważniejsze zasady


Ściany murowane powstają od wielu wieków, dlatego wydawać by się mogło, że ich tworzenie jest opanowane do perfekcji. Tymczasem z praktyki budowlanej wynika co innego – na każdym etapie murowania zdarzają się błędy wykonawcze (program na komputer). Z tego właśnie względu tak ważne jest stosowanie się do zaleceń producentów oraz zaleceń wykonawczych, znajdujących się w normie murowej Eurokod 6. Rozwiązania wprowadzane na rynek coraz częściej wyprzedają standaryzację, dlatego trzeba być na bieżąco ze wszystkim dostępnymi wskazówkami wykonawczymi (program na telefon). Bez względu na materiał wykorzystywany do budowy ścian, zawsze trzeba dokładnie określić zasady wykonywania oraz odbioru prac murarskich, a także ustalić terminy kluczowych kontroli poszczególnych etapów tych robót. Odpowiada za to kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli takowy został ustanowiony (program na egzamin ustny).

Podczas wykonywania prac murarskich


W przypadku prac murarskich prewencja jest zdecydowanie bardziej skuteczna niż kontrole przeprowadzane przy odbiorze robót (promocja 3 w 1). Podczas wykonywania prac murarskich należy pamiętać o:
• wykonaniu hydroizolacji poziomej,
• przewiązaniu murowych elementów w murze,
• stosowaniu narzędzi przeznaczonych do wybranej technologii murowania,
• wykonaniu odpowiedniej szerokości oparcia przegrody na każdym elemencie konstrukcyjnym łącznie z wyrównaniem nierówności podłoża,
• rodzaju stosowanych elementów murowych,
• minimalnych wymiarach zakończeń murów oraz umiejscowionych przy wolnych krawędziach,
• wypełnieniu poziomych spoin,
• sposobie nałożenia zaprawy,
• rodzaju zastosowanej zaprawy,
• metodach łączenia ścian konstrukcyjnych,
• wzmocnieniach stref podokiennych,
• zastosowanych nadprożach,
• minimalnych długościach oparcia,
• sposobie łącznie ścian nośnych z działowymi,
• sposobie wypełniania dylatacji między różnymi elementami budynku a ścianami.
Jest to uniwersalna lista zasad, których przestrzegani pozwoli uniknąć błędów i związanych z nimi dodatkowych prac (segregator). Błędy wykonawcze to także większe koszty, dlatego przestrzeganie powyższych wskazówek to najlepszy sposób na oszczędzenie środków finansowych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami