Jak odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej?

Do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych w okręgowych izbach inżynierów budownictwa zalicza się prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych, które obejmują:
• kwalifikowanie wykształcenia jako odpowiedniego lub pokrewnego dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych,
• kwalifikowanie praktyki (program na komputer),
• wydawanie decyzji w sprawach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych.
Postępowanie kwalifikacyjne zawsze musi być prowadzone zgodnie z zasadami, które określa Kodeks Postępowania Administracyjnego (program na telefon). Oznacza to, że od każdej decyzji, która została podjęta przez okręgową komisję kwalifikacyjną, można odwołać się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji (program na egzamin ustny).

Wątpliwości komisji kwalifikacyjnej

Jak odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej?

Jednym z najważniejszych zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest prowadzenia postępowań odwoławczych, a także podejmowanie decyzji w kwestiach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1). Wszelkie decyzje podjęte przez II instancję, są w toku postępowania w organach samorządu zawodowego, decyzjami ostatecznymi, co oznacza, że nie można się od nich odwołać (segregator). Istnieje jednak możliwość złożenia skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji – takie prawo zapisano w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Najważniejszym organem odwoławczym w sprawach administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny.
Bardzo ważne jest to, aby na bieżąco wyjaśniać wątpliwości komisji kwalifikacyjnej oraz starać się załatwić sprawę polubownie. W przypadku spraw o niewielkiej wadze, np. gdy brakuje jakieś podpisu, tłumaczenia czy dokumentu, lepiej nie składać skarg ani odwołań, ponieważ jest to tylko strata czasu i pieniędzy (opinie). Walczyć warto, gdy sprawa jest poważniejsza, np. dotyczy zaliczenia okresu praktyki czy zasadności uznania wykształcenia. Oczywiście, aby wygrać sprawę w sądzie niezbędne są solidne argumenty. Koniecznie trzeba też wynająć prawnika, który sprawę poprowadzi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !