Jak odwołać się od decyzji komisji kwalifikacyjnej?


Do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych w okręgowych izbach inżynierów budownictwa zalicza się prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych, które obejmują:
• kwalifikowanie wykształcenia jako odpowiedniego lub pokrewnego dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych,
• kwalifikowanie praktyki,
• wydawanie decyzji w sprawach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych (program na komputer).
Postępowanie kwalifikacyjne zawsze musi być prowadzone zgodnie z zasadami, które określa Kodeks Postępowania Administracyjnego. Oznacza to, że od każdej decyzji, która została podjęta przez okręgową komisję kwalifikacyjną, można odwołać się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ciągu 14 dni od dnia doręczenia takiej decyzji.

Lepiej nie składać skarg

Jednym z najważniejszych zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest prowadzenia postępowań odwoławczych, a także podejmowanie decyzji w kwestiach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych (program na telefon). Wszelkie decyzje podjęte przez II instancję, są w toku postępowania w organach samorządu zawodowego, decyzjami ostatecznymi, co oznacza, że nie można się od nich odwołać(promocja 3 w 1)  . Istnieje jednak możliwość złożenia skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji – takie prawo zapisano w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (program na egzamin ustny). Najważniejszym organem odwoławczym w sprawach administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny.
Bardzo ważne jest to, aby na bieżąco wyjaśniać wątpliwości komisji kwalifikacyjnej oraz starać się załatwić sprawę polubownie. W przypadku spraw o niewielkiej wadze, np. gdy brakuje jakiegoś podpisu, tłumaczenia czy dokumentu, lepiej nie składać skarg ani odwołań, ponieważ jest to tylko strata czasu i pieniędzy (segregator). Walczyć warto, gdy sprawa jest poważniejsza, np. dotyczy zaliczenia okresu praktyki czy zasadności uznania wykształcenia. Oczywiście, aby wygrać sprawę w sądzie niezbędne są solidne argumenty. Koniecznie trzeba też wynająć prawnika, który sprawę poprowadzi (opinie).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !