Blog

07.08.2018

Jak powinna wyglądać izolacja akustyczna w budynku mieszkalnym?

W artykule znajdziesz:

Jak powinna wyglądać izolacja akustyczna w budynku mieszkalnym?


Każdy budynek mieszkalny musi posiadać izolację akustyczną, która będzie zgodna z aktualnie obowiązującymi normami (program na komputer). Dotyczy to w szczególności przegród znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Izolacja akustyczna musi znajdować się na optymalnym poziomie, gdyż wpływa ona na warunki techniczne danego obiektu (program na telefon). Jeśli budynek nie spełnia norm technicznych, to nie może zostać dopuszczony do użytkowania. W przypadku izolacji akustycznej odpowiednia wartość wyliczana jest na podstawie wzorców zawartych w normach. Należy dodać, że jedna z najpopularniejszych metod obliczeniowych (z normy PN-B) jest już nieaktualna. Obecnie obowiązują metody wskazane w normie PN-EN z serii 12354 (program na egzamin ustny).

Rodzaje ścian warstwowych

Jak powinna wyglądać izolacja akustyczna w budynku mieszkalnym?

Po skończonej budowie dokonuje się weryfikacji wymagań akustycznych (promocja 3 w 1). Zwykle polega ona na porównaniu wartości rzeczywistych do wartości zawartych w normach.
Wymagania względem przegród działowych w budynkach wielorodzinnych są nieco inne. Zachodzi tutaj o wiele większe ryzyko przenoszenia hałasów generowanych np. podczas rozmowy, oglądania telewizji, czy też słuchania muzyki. Właśnie dlatego bardzo ważne jest to, aby ściany miały odpowiednią masę powierzchniową ścian. Nie powinna być ona niższa niż 400kg/m2 (łącznie z masą powierzchniową tynków). Dotyczy to standardowych ścian, które składają się z jednej warstwy cegieł, pustaków lub żelbetu (segregator).
Nierzadko w budynkach wielorodzinnych stawiane są ściany składające się z kilku warstw. Wyróżnia się dwa rodzaje ścian warstwowych - lekkie oraz ciężkie. Ściany lekkie posiadają okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych. Ściany ciężkie składają się z warstw ściennych, między którymi umieszczona jest wełna mineralna (opinie).
W przypadku ścian warstwowych łatwiej osiągnąć odpowiedni poziom izolacji akustycznej. Dzięki temu masa powierzchniowa ścian może być mniejsza.
W przypadku budynków o konstrukcji szkieletowej istotnym jest, aby zastosować elastyczne połączenie między górną krawędzią ściany, a stropem. W innym przypadku nie można zapewnić odpowiedniej izolacji akustycznej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami