Jak prawidłowo zagospodarować i zabezpieczyć plac budowy?


W każdym miejscu, w którym odbywać się będą roboty budowlane, konieczne jest przestrzegani przepisów prawa budowlanego. Bardzo ważne jest zwłaszcza odpowiednie zabezpieczenie placu budowy oraz jego organizacja w taki sposób, aby prace przebiegały efektywnie i w bezpiecznych warunkach. Sposób zagospodarowania placu budowy jest ściśle określony przepisami prawa. Zagospodarowanie obejmuje takie czynności, jak:
• wykonanie ogrodzenia budowlanego,
• wyznaczenie stref niebezpiecznych,
• urządzenie pomieszczeń funkcyjnych,
• wykonanie i udostępnienie przejść dla pieszych,
• doprowadzenie mediów,
• wyznaczenie miejsca na składowanie potrzebnych materiałów.
Kolejną istotną kwestią jest prawidłowe montowanie, eksploatowanie oraz obsługiwanie maszyn budowlanych, narzędzi zmechanizowanych i innych urządzeń technicznych. Zarówno maszyny, jak i urządzenia muszą spełniać wymagania systemu oceny zgodności. Można ich używać jedynie wtedy, gdy dokumenty uprawniające do uch eksploatacji są aktualne. Co więcej, obsługiwać takie maszyny mogą wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone. Niedopuszczalne jest przeciążanie maszyn oraz użytkowanie maszyn uszkodzonych.
Odpowiednie przypisy regulują również kwestie związane z prowadzeniem robót na wysokości, czyli związane z ustawianiem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych. Ruchome podesty robocze oraz rusztowania muszą być montowane zgodnie z instrukcją producenta lub indywidualnym projektem. Stanowi to istotny element prawidłowego zabezpieczenia placu budowy. Po prawidłowym zamontowaniu rusztowania konieczne jest określenie jego przeznaczenia i dopuszczalnego obciążenia w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego. Ponadto wszystkie roboty budowlane realizowane na placu budowy muszą być nadzorowane przez inspektora nadzoru budowlanego. Właśnie dlatego należy pamiętać, że wszystkie elementy procesu budowlanego muszą być zaprojektowane i wykonane w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami bezpieczeństwa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !