Blog

26.07.2018

Jak prawidłowo zagospodarować i zabezpieczyć plac budowy?

W artykule znajdziesz:

Jak prawidłowo zagospodarować i zabezpieczyć plac budowy?


W każdym miejscu, w którym odbywać się będą roboty budowlane, konieczne jest przestrzegani przepisów prawa budowlanego. Bardzo ważne jest zwłaszcza odpowiednie zabezpieczenie placu budowy oraz jego organizacja w taki sposób, aby prace przebiegały efektywnie i w bezpiecznych warunkach. Sposób zagospodarowania placu budowy jest ściśle określony przepisami prawa. Zagospodarowanie obejmuje takie czynności, jak:
• wykonanie ogrodzenia budowlanego,
• wyznaczenie stref niebezpiecznych,
• urządzenie pomieszczeń funkcyjnych,
• wykonanie i udostępnienie przejść dla pieszych,
• doprowadzenie mediów,
• wyznaczenie miejsca na składowanie potrzebnych materiałów.
Kolejną istotną kwestią jest prawidłowe montowanie, eksploatowanie oraz obsługiwanie maszyn budowlanych, narzędzi zmechanizowanych i innych urządzeń technicznych. Zarówno maszyny, jak i urządzenia muszą spełniać wymagania systemu oceny zgodności. Można ich używać jedynie wtedy, gdy dokumenty uprawniające do uch eksploatacji są aktualne. Co więcej, obsługiwać takie maszyny mogą wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone. Niedopuszczalne jest przeciążanie maszyn oraz użytkowanie maszyn uszkodzonych.
Odpowiednie przypisy regulują również kwestie związane z prowadzeniem robót na wysokości, czyli związane z ustawianiem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych. Ruchome podesty robocze oraz rusztowania muszą być montowane zgodnie z instrukcją producenta lub indywidualnym projektem. Stanowi to istotny element prawidłowego zabezpieczenia placu budowy. Po prawidłowym zamontowaniu rusztowania konieczne jest określenie jego przeznaczenia i dopuszczalnego obciążenia w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego. Ponadto wszystkie roboty budowlane realizowane na placu budowy muszą być nadzorowane przez inspektora nadzoru budowlanego. Właśnie dlatego należy pamiętać, że wszystkie elementy procesu budowlanego muszą być zaprojektowane i wykonane w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami bezpieczeństwa.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami