Blog

Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 10
26.07.2018

Jak prawidłowo zagospodarować i zabezpieczyć plac budowy?

W artykule znajdziesz:

Jak prawidłowo zagospodarować i zabezpieczyć plac budowy?


W każdym miejscu, w którym odbywać się będą roboty budowlane, konieczne jest przestrzegani przepisów prawa budowlanego. Bardzo ważne jest zwłaszcza odpowiednie zabezpieczenie placu budowy oraz jego organizacja w taki sposób, aby prace przebiegały efektywnie i w bezpiecznych warunkach. Sposób zagospodarowania placu budowy jest ściśle określony przepisami prawa. Zagospodarowanie obejmuje takie czynności, jak:
• wykonanie ogrodzenia budowlanego,
• wyznaczenie stref niebezpiecznych,
• urządzenie pomieszczeń funkcyjnych,
• wykonanie i udostępnienie przejść dla pieszych,
• doprowadzenie mediów,
• wyznaczenie miejsca na składowanie potrzebnych materiałów.
Kolejną istotną kwestią jest prawidłowe montowanie, eksploatowanie oraz obsługiwanie maszyn budowlanych, narzędzi zmechanizowanych i innych urządzeń technicznych. Zarówno maszyny, jak i urządzenia muszą spełniać wymagania systemu oceny zgodności. Można ich używać jedynie wtedy, gdy dokumenty uprawniające do uch eksploatacji są aktualne. Co więcej, obsługiwać takie maszyny mogą wyłącznie osoby odpowiednio przeszkolone. Niedopuszczalne jest przeciążanie maszyn oraz użytkowanie maszyn uszkodzonych.
Odpowiednie przypisy regulują również kwestie związane z prowadzeniem robót na wysokości, czyli związane z ustawianiem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych. Ruchome podesty robocze oraz rusztowania muszą być montowane zgodnie z instrukcją producenta lub indywidualnym projektem. Stanowi to istotny element prawidłowego zabezpieczenia placu budowy. Po prawidłowym zamontowaniu rusztowania konieczne jest określenie jego przeznaczenia i dopuszczalnego obciążenia w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego. Ponadto wszystkie roboty budowlane realizowane na placu budowy muszą być nadzorowane przez inspektora nadzoru budowlanego. Właśnie dlatego należy pamiętać, że wszystkie elementy procesu budowlanego muszą być zaprojektowane i wykonane w zgodzie z obowiązującym prawem i zasadami bezpieczeństwa.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 15 Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 16 Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 17
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 18
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 19 Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 20 Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 21
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 31 Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 32 Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 33
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 34
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 35 Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 36 Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 37
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbiornik retencyjny zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami