Blog

02.07.2019

Jak rozliczana jest praktyka zawodowa?

W artykule znajdziesz:

Jak rozliczana jest praktyka zawodowa?


Rozliczanie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych to kwestia wzbudzająca wiele wątpliwości (program na komputer). Oczywiście wszystko określone jest w prawie budowlanym, ale nadal pojawia się wiele związanych z tym pytań.

Jak rozliczana jest praktyka zawodowa?

Otóż przede wszystkim należy pamiętać o tym, że czas pracy podczas praktyki zawodowej jest rozliczany w tygodniach i nie ma tu znaczenia rodzaj umowy, jaką praktykant podpisał z pracodawcą (program na telefon). Każdy tydzień składa się z 5 dni, ale praca nie musi być wykonywana od poniedziałku do piątku, ponieważ jest to zależne od tego, jaki system pracy obowiązuje u danego pracodawcy. Każdy rok pracy w przypadku praktyki do uprawnień budowlanych składa się z 52 dwóch takich tygodni (program egzamin ustny).

Do praktyki zawodowej nie zliczają się długie przerwy świąteczne ani urlopy. Jest to dość uciążliwe, ponieważ gdy w danym tygodniu będzie więcej niż 2 dni wolnego (tzw. długie weekendy), to tydzień ten nie zostanie zaliczony do praktyki zawodowej (opinie o programie). Warto w tym momencie zauważyć, że nie znaczenie to, ile godzin pracy w ciągu dnia przepracuje praktykant. Może on być w pracy nawet tylko godzinę, aby taki dzień został zaliczony do przepracowanych. Warto jednak dopytać o tę kwestię w swojej izbie, bo interpretacja przepisów bywa dość zróżnicowana (segregator aktów prawnych). Praktykę zawodową można więc odbywać w dowolny sposób, zarówno w ramach umowy cywilnoprawnej, jak i na podstawie stosunku pracy, ponieważ zasady te obowiązują bez względu na rodzaj umowy.

Stracone tygodnie


Oczywiście ostateczna decyzja co do uznania praktyki zawodowej zawsze podejmowana jest przez okręgową komisję kwalifikacyjną. Co ważne, z powodu wspomnianych zasad, okres praktyki zawodowej może ulec wydłużeniu, zwłaszcza w przypadku osób zatrudnionych na cały etat. Wynika to z tzw. straconych tygodni, czyli wszystkich tych, podczas których pracuje się mniej niż 5 dni. Jeśli praktykant zatrudniony jest na umowie cywilnoprawnej to czas praktyki jest krótszy, ponieważ dzień pracy może być zaliczony już po wspomnianej jednej godzinie (promocja 3  w 1). Obowiązujące obecnie przepisy wykluczają jednoczesne odbywanie dwóch praktyk dla różnych specjalności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami