Gips jastrychowy

Gips jastrychowy

Gips jastrychowy (estrichgips) jest spoiwem powietrznym otrzymywanym przez wypalanie gipsu surowego w temperaturze 800-1000°C i zmielenie wypalonego produktu (program uprawnienia budowlane na komputer). Podczas wypalania gips dwuwodny przechodzi w bezwodny i w małej ilości w pół wodny (około 10%). Jeśli gips surowy zawiera pewną ilość wapienia (co zwykle ma mieja to przy wypalaniu tworzą się dodatkowe ilości tlenku wapniowego. Os łem zawartość tlenku wapniowego w gipsie jastrychowym wynosi 2 do i Tlenek wapniowy pełni rolę katalizatora niezbędnego do spowodowar wiązania gipsu jastrychowego, czyli tworzenia się z wodą gipsu dw wodnego I).

Gips jastrychowy ma postać drobnego białego proszku. Jego ciężi właściwy wynosi 2,9-3,0, ciężar objętościowy w stanie luźno nasypanyi 0,9-f-l,1 T/m3, w stanie zagęszczonym zaś 1,3-5-1,6 T/m3. Ilość wody potrzebna do otrzymania plastycznego zaczynu wynosi 30- 35% ciężaru gipsu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Gips jastrychowy wiąże z wodą bardzo powoli; początek wiązania na stępuje po 3-5-8 godzinach, koniec po 8-^36 godzinach.

Przez dodanie wapna lub gipsu półwodnego można przyśpieszyć wiązanie; początek do około 2 godzin, koniec do 6-5-8 godzin. Korzystne warunki dla wiązania występują przy wilgotności względnej powietrza 60-5-70% i temperaturze 20 ±5°C. Twardnienie i narastanie wytrzymałości następuje powoli i w sprzyjających okolicznościach trwa długo (3-5-6 miesięcy), z wyraźnym zwiększeniem wytrzymałości, która osiąga w próbkach 300-5-350 kG/cm2.

Wytrzymałość odlewów z gipsu jastrychowego zależy w dużym stopniu od stosunku użytej ilości wody do gipsu. Im ten stosunek w granicach urabialności zaczynu jest mniejszy, tym większa jest wytrzymałość. Aby obniżyć ilość wody, nie pogarszając urabialności, zaleca się długie, dokładne mieszanie lub jeszcze lepiej — wibrowanie wyrobu (uprawnienia budowlane).

Ciężar objętościowy odlewu wykonanego z zaczynu o zawartości 30% wody wynosi po wyschnięciu około 1,75 T/m3. Dodanie do zaczynu piasku, zwłaszcza kwarcowego, powoduje wyraźnie obniżenie wytrzymałości.

Stwardniały odlew z gipsu jastrychowego jest bardziej twardy, ścisły i mniej nasiąkliwy niż odlew z gipsu budowlanego, jest również bardziej odporny na działanie wody i czynników atmosferycznych; przy całkowitym nasyceniu odlew ten traci mniej na wytrzymałości (35-5-40%) niż odlew z gipsu budowlanego (program egzamin ustny).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Mimo to gips jastrychowy nie należy do spoiw wodotrwałych, a zatem spotykana w języku polskim jego nazwa „gips hydrauliczny” jest niesłuszna. Odkształcenia „pełzające” i rdzewienie uzbrojenia w wyrobach i gipsu jastrychowego są mniejsze niż z gipsu budowlanego (opinie o programie). Biała, czysta barwa gipsu jastrychowego daje możność uzyskania wyrobów z ładną, barwną powierzchnią, jednak tylko z zaczynu zabarwionego pigmentami odpornymi na alkalia. Gips jastrychowy jest stosowany do:
posadzek bezspoinowych,
zapraw murarskich w miejscach nie narażonych na wilgoć,
tynków wewnętrznych z wyjątkiem pomieszczeń trwale wilgotnych,
gotowych wyrobów z grysikiem marmurowym, jak płyty okładzino v/e, podokienniki, podnóżki stopni itp..
wyrobu marmuru sztucznego,
pustaków i płyt ścian działowych przy użyciu kruszywa żużlowego,
betonów z tłuczniem ceglanym lub wapiennym, a nawet do betonów z uzbrojeniem chronionym przed zawilżeniem (segregator aktów prawnych).

Polsce gips jastrychowy jest wyrabiany przez Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy”.Własności techniczne gipsu jastrychowego. Norma resortowa RN-59/MB i PMB-11028 „Estrichgips” podaje następujące wymagania techniczne dla gpisu jastrychowego:
Cechy chemiczne:
zawartość siarczku wapniowego (CaS) nie powinna być większa niż 0,1% (wagowo).
Czas wiązania:
początek wiązania nie wcześniej niż po upływie 2 godzin
koniec wiązania nie później niż po upływie 36 godzin
Wytrzymałość bada się na beleczkach o wymiarach 4X4X16 cm sporządzonych z zaczynu gipsu jastrychowego z dodatkiem 30% wody (wagowo) (promocja 3 w 1). Zaczyn przygotowuje się mieszając starannie i bez przerwy gips z wodą przez 10 minut, aż do utworzenia się plastycznej masy, którą przekłada się łyżką do form.
Próbki przykryte mokrą tkaniną zostawia się w formach przez 24 godziny. Następnie beleczki wyjmuje się z form i przechowuje przez 14 dni w atmosferze o wilgotności względnej nie mniejszej niż 80% i w temperaturze ok. 18°C. Po upływie 14 dni beleczki należy przechowywać dalsze
14 dni w temperaturze pokojowej na powietrzu. Po 28 dniach od chw-f.l wykonania beleczek wykonuje się badanie wytrzymałości na zginanie i rai ściskanie zgodnie z normą PN-59-04360.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !