Blog

09.02.2019

Jak sprawdzić, czy działka jest objęta pozwoleniem na budowę?

W artykule znajdziesz:

Jak sprawdzić, czy działka jest objęta pozwoleniem na budowę?

Kupno działki objętej pozwoleniem na budowę to dla wielu inwestorów okazja na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy (program na komputer). W przypadku, gdy działka jest objęta pozwoleniem na budowę lub zostało dokonane zgłoszenie, na które urząd nie zgłosił sprzeciwu, na nabywcę zostają przeniesione wszystkie prawa (program na telefon). Warto przy tym pamiętać, że nowy inwestor wcale nie musi stosować się do projektu poprzednika, pod warunkiem jednak, że planowany obiekt będzie zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (program na egzamin ustny).

Udostępnienie publicznej informacji

Pozwolenie na budowę

Przed zakupem warto jednak sprawdzić, czy faktycznie dla danej działki wydano pozwolenie na budowę lub czy jest ona objęta zgłoszeniem.
Istnieją trzy metody na sprawdzenie wspomnianej kwestii:
• złożenie w urzędzie miasta lub starostwie wniosku o udzielenie informacji publicznej (promocja 3 w 1). W większości sądów administracyjnych uznaje się, że projekt budowlany jest informacją publiczną, dlatego istnieje obowiązek udostępnienia tego projektu przez odpowiedni urząd łącznie ze zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę. Informacja publiczna musi być udostępniona w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku,
• za pomocą specjalnej wyszukiwarki internetowej, znajdującej się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (segregator). Należy tam wpisać adres inwestycji, numer działki oraz numer decyzji lub kategorię obiektu budowlanego. Za pomocą wyszukiwarki można dowiedzieć się kto oraz kiedy złożył wniosek, a także kiedy wydano pozwolenie lub sprzeciw do zgłoszenia (opinie). Możliwość ta istnieje tylko w przypadku wniosków, które zostały złożone po 1. stycznia 2016 roku,
• poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, który posiada każdy urząd miasta i starostwo. W biuletynie rejestrowane są zgłoszenia budowy domów jednorodzinnych wolnostojących, które zostały złożone po 2. czerwca 2015 roku. W ten sposób można sprawdzić zarówno przez kogo została zgłoszona budowa, jak i czy do zgłoszenia został wniesiony sprzeciw.
Decyzja dotycząca pozwolenia budowlanego wygasa, gdy budowa nie rozpocznie się w ciągu trzech lat od jej wydania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami