Blog

21.11.2018

Instalacja gazowa a bezpieczeństwo

W artykule znajdziesz:

Instalacja gazowa a bezpieczeństwo

Instalacja gazowa

W wielu domach do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej czy do gotowania używa się instalacji gazowej. Ogrzewanie gazem ma wiele zalet: jest wygodne, efektywne i niedrogie. Trzeba jednak pamiętać, by nie zaniedbać kwestii bezpieczeństwa, skutki bowiem mogłyby być tragiczne. Uprawnienia budowlane

Instalacja gazowa - zasady bezpiecznego korzystania

Jest kilka ważnych zasad, które powinny być przestrzegane przez użytkowników instalacji gazowej:

 •  zapewnienie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, gdzie znajduje się urządzenie spalające gaz;
 •  regularna kontrola instalacji gazowej i wentylacyjnej (co najmniej raz w roku);
 •  regularna konserwacja; - montowanie tylko atestowanych urządzeń przez fachowca z uprawnieniami;
 •  obsługa zgodnie z instrukcją; 
 • należy dowiedzieć się, gdzie znajduje się zawór odcinający gaz; 
 • zastosowanie czujników gazu; 
 • szybka reakcja w przypadku, gdy gaz jest wyczuwalny w powietrzu.

Przepisy dotyczące instalacji alarmowej

Zgodnie z prawem budowlanym urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu powinny spełniać pewne warunki techniczne: 

 • mogą być stosowane w budynkach, w których jest stały nadzór oraz w budynkach jednorodzinnych;
 • czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu powinny być instalowane w piwnicach, suterenach oraz tam, gdzie istnieje możliwość nagromadzenia gazu w przypadku awarii instalacji;
 • sygnał alarmowy oznajmiający stan zagrożenia wybuchem (z wyjątkiem budynków jednorodzinnych) powinien być kierowany do służb odpowiedzialnych za podjęcie akcji zapobiegawczej; 
 • zabronione jest instalowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego (nie dotyczy to indywidualnych urządzeń w poszczególnych mieszkaniach); 
 • urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu powinny być stosowane w pomieszczeniach, w których łączna moc cieplna urządzeń gazowych przekracza 60 kW; 
 • zawór odcinający dopływ gazu do budynku ma być zainstalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku;
 • instalacja gazowa przyłączona do sieci wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami