Jak wygląda i co zawiera zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Jak wygląda i co zawiera zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Postępowanie kwalifikacyjne do uprawnień budowlanych rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku oraz uiszczeniu wymaganych opłat. Jeśli złożono wszystkie dokumenty i wniosek pozytywnie przeszedł proces weryfikacji, to wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu (program na komputer).

Jest to dokument, który potwierdza, że wniosek o nadanie uprawnień budowlanych został pozytywnie zweryfikowany. Osoba, która została dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane na podstawie takiego wniosku, jest wówczas zawiadamiana o terminie egzaminu. Informacja ta jest udzielana przez przewodniczącego okręgowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem listu poleconego (program na telefon). List ten musi być doręczony do kandydata przynajmniej na miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

W zawiadomieniu znajduje się dokładna data oraz miejsce egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Wraz z zawiadomieniem wnioskodawca otrzymuje także pismo z pouczeniem, przypominającym o konieczności uiszczenia drugiej raty za postępowanie kwalifikacyjne, nazywanej opłatą za egzamin (opinie o programie). W zawiadomieniu znajdują dokładne dane do wykonania tej płatności. Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia do projektowania w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, to dodatkowo otrzymuje on informację o tym, że musi przedstawić komisji egzaminacyjnej do wglądu wybrane prace projektowe, które zostały wykonane w ramach praktyki zawodowej. Prace te należy przedstawić przed egzaminem ustnym (segregator aktów prawnych).

Opłata za egzamin


W zawiadomieniu znajduje się także informacja o tym, do kiedy należy uiścić opłatę za egzamin i gdzie trzeba dostarczyć dowód wpłaty. Co ważne, kandydat otrzymuje też informację o tym, że dowód uiszczenia opłaty trzeba dostarczyć Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie później niż w dniu egzaminu pisemnego (promocja 3  w 1). Jeśli opłata nie zostanie uiszczona we wskazanym terminie, jest to równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !