Blog

Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 10
08.10.2019

Jak wygląda i co zawiera zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Jak wygląda i co zawiera zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane?

 

Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 11
Jak wygląda i co zawiera zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Postępowanie kwalifikacyjne do uprawnień budowlanych rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku oraz uiszczeniu wymaganych opłat. Jeśli złożono wszystkie dokumenty i wniosek pozytywnie przeszedł proces weryfikacji, to wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu (program na komputer).

Jest to dokument, który potwierdza, że wniosek o nadanie uprawnień budowlanych został pozytywnie zweryfikowany. Osoba, która została dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane na podstawie takiego wniosku, jest wówczas zawiadamiana o terminie egzaminu. Informacja ta jest udzielana przez przewodniczącego okręgowej komisji egzaminacyjnej za pośrednictwem listu poleconego (program na telefon). List ten musi być doręczony do kandydata przynajmniej na miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

W zawiadomieniu znajduje się dokładna data oraz miejsce egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Wraz z zawiadomieniem wnioskodawca otrzymuje także pismo z pouczeniem, przypominającym o konieczności uiszczenia drugiej raty za postępowanie kwalifikacyjne, nazywanej opłatą za egzamin (opinie o programie). W zawiadomieniu znajdują dokładne dane do wykonania tej płatności. Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia do projektowania w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, to dodatkowo otrzymuje on informację o tym, że musi przedstawić komisji egzaminacyjnej do wglądu wybrane prace projektowe, które zostały wykonane w ramach praktyki zawodowej. Prace te należy przedstawić przed egzaminem ustnym (segregator aktów prawnych).

Opłata za egzamin


W zawiadomieniu znajduje się także informacja o tym, do kiedy należy uiścić opłatę za egzamin i gdzie trzeba dostarczyć dowód wpłaty. Co ważne, kandydat otrzymuje też informację o tym, że dowód uiszczenia opłaty trzeba dostarczyć Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej miejscowo Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie później niż w dniu egzaminu pisemnego (promocja 3  w 1). Jeśli opłata nie zostanie uiszczona we wskazanym terminie, jest to równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 16 Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 17 Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 18
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 19
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 20 Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 21 Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 22
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 32 Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 33 Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 34
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 35
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 36 Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 37 Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 38
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozwój nowych dzielnic zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami