Jak wygląda kwalifikacja do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Krajowa Rada Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa ustaliła regulamin postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie którego dokonuje się formalnej kwalifikacji wniosków o nadanie uprawnień budowlanych (program na komputer). Wszystkie dokumenty kwalifikacyjne, które składane są przez osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane, są przekazywane do zespołów egzaminacyjnych powoływanych przez przewodniczącego (program na telefon). W takim zespole znajduje się od 3 do 5 osób, które powołuje się z grona spełniających wymagania regulaminowe członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Spośród wybranych osób wyznacza się przewodniczącego oraz sekretarza – zadanie to spoczywa na przewodniczącym okręgowej komisji kwalifikacyjnej (program na egzamin ustny).

Przykładowy wzór decyzji odmownej

Kwalifikacja do egzaminu na uprawnienia budowlane

Postępowanie kwalifikacyjne musi być podsumowane za pomocą protokołu, który sporządza się na podstawie wzoru zawartym w załączniku nr 7 do regulaminu. Po stwierdzeniu braków we wniosku, skład orzekający okręgowej komisji kwalifikacyjnej nakłada na kandydata na uprawnienia obowiązek usunięcia tych braków w nieprzekraczalnym terminie 30 dni (promocja 3 w 1). Wzór pisma wzywającego do usunięcia braków znajduje się w załączniku nr 9 do regulaminu. Jeśli wynik postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywny, oznacza to, że osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator).
Niekiedy zdarza się, że wynik postępowania kwalifikacyjnego jest negatywny. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy dokumentacja kwalifikacyjna nie spełnia warunków, które są wymagane do nadania uprawnień budowlanych. W takiej sytuacji skład orzekający okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję odmowną. Jej efektem jest niedopuszczenie kandydata starającego się o uprawnienia budowlane do egzaminu na uprawnienia budowlane. Przykładowy wzór decyzji odmownej znajduje się w załączniku nr10 do regulaminu. Postępowanie kwalifikacyjne trwa ok. 2 miesięcy. W przypadku niedopuszczenia do egzaminu opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego nie jest zwracana (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !