Jak wykonać hydroizolację ścian fundamentowych?


Jak wykonać hydroizolację ścian fundamentowych?

 

Bardzo ważnym etapem prac związanych ze stanem zerowym jest zabezpieczenie ścian fundamentowych przed podziemną wilgocią, czyli przed wodą pochodzącą z gruntu oraz z wód opadowych. Jest to dość łatwe w przypadku domu niepodpiwniczonego. Wówczas nieprzerwana, pozioma warstwa szczelnej izolacji odcina parter od podłoża oraz fundamentów. Nie trzeba więc izolować ścian fundamentowych, ponieważ są one wykonane z materiałów cechujących się znikomą nasiąkliwością. Wyjątkiem są grunty, które zawierają wysokiej stężenie kwasów humusowych. Wówczas konieczne jest zabezpieczenie całe powierzchni fundamentów za pomocą emulsji asfaltowo-kauczukowej, której zadaniem jest zapobieganie korozji zbrojenia. Izolację poziomą można wykonać z papy lub folii PVC. Materiał ten układa się jedną warstwą pod całą powierzchnią podłogi na gruncie oraz na górnej powierzchni ścian fundamentowych. Izolacja musi być szczelna, ponieważ tylko wtedy uniemożliwia przenikanie wilgoci.


W budynkach podpiwniczonych hydroizolację należy położyć na całej kondygnacji podziemnej. Najczęściej powłokę przeciwwilgociową układa się między warstwami podposadzkowymi i łączy z powłoką przeciwwilgociową ław fundamentowych. Hydroizolację ław fundamentowych spaja się szczelne z izolacją ścian piwnicy. Bardzo ważne jest pozostawienie długich zakładów w miejscach łączenia. Łączenia muszą być wykonane bardzo starannie, ponieważ jakiekolwiek błędy mogą sprawić, że izolacja przed wilgocią nie będzie zapewniona.


W budownictwie mieszkaniowym stosuje się trzy rodzaje hydroizolacji – ciężką, średnią i lekką. Wybór jednej z nich zależy od poziomu wód gruntowych oraz specyfiki gruntu. Izolację lekką najczęściej wykonuje się z papy podkładowej lub jednej warstwy folii izolacyjnej. Można ją zrobić także nanosząc na ściany 2-3 warstwy powłoki asfaltowo-kauczukowej. Pod piwnicą układa się dwie warstwy hydroizolacji i łączy je z izolacją ław. Jest to metoda stosowana przede wszystkim na działkach budowlanych o podłożach lekkich i przepuszczalnych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami