Jak wyrobić praktykę zawodową?

Jak wyrobić praktykę zawodową?

Najważniejszym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby zaliczyć praktykę zawodową do uprawnień budowlanych, odpowiedni czas trwania praktyki (program na komputer). Jednak również ważne jest to, aby w trakcie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych wykonywać prace polegające na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych bądź na pełnieniu technicznej funkcji na budowie, oczywiście pod nadzorem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia.

Praktykę zawodową można odbyć zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Spełnienie tego wymagania jest niezbędne, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane (program na telefon). Praktykę zawodową można rozpocząć po zdobyciu dyplom wyższej uczelni lub tytułu zawodowego technika bądź mistrza. Praktykę może potwierdzić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane i jest członkiem samorządu zawodowego (program egzamin ustny).

Dokumentowanie praktyki zawodowej uległo znaczącej zmianie po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dnia 25 września 2014 roku. Wtedy właśnie przestały obowiązywać książki praktyki zawodowej, które zastąpiono oświadczeniem stanowiącym potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej (opinie o programie). Nieodłącznym elementem składowym oświadczenia jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, w której znajdują się takie informacje, jak czas trwania praktyki, wykonywane zadania oraz formę praktyki i dane kierującego praktyką zawodową.

Weryfikacja praktyki zawodowej

Czas praktyki zawodowej wpisuje się w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). Końcowy etap postępowania kwalifikacyjnego polega właśnie na weryfikacji praktyki zawodowej. Należy przy tym pamiętać, że czas praktyki zawodowej jest rozliczany w tygodniach, a każdy tydzień musi trwać przynajmniej 5 dni. Zdarza się więc, że w wyniku tzw. długich weekendów tydzień pracy nie zostaje zaliczony, chociaż niektóre izby po prostu zliczają dni pracy i dzielą je na tygodnie – jest to z pewnością rozwiązanie, które jest bardziej korzystne dla kandydatów na uprawnienia budowlane, dlatego warto dowiedzieć się o tym nieco więcej w swojej izbie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !