Blog

16.09.2019

Jak wyrobić praktykę zawodową?

W artykule znajdziesz:

Jak wyrobić praktykę zawodową?

Jak wyrobić praktykę zawodową?

Najważniejszym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby zaliczyć praktykę zawodową do uprawnień budowlanych, odpowiedni czas trwania praktyki (program na komputer). Jednak również ważne jest to, aby w trakcie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych wykonywać prace polegające na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych bądź na pełnieniu technicznej funkcji na budowie, oczywiście pod nadzorem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia.

Praktykę zawodową można odbyć zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Spełnienie tego wymagania jest niezbędne, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane (program na telefon). Praktykę zawodową można rozpocząć po zdobyciu dyplom wyższej uczelni lub tytułu zawodowego technika bądź mistrza. Praktykę może potwierdzić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane i jest członkiem samorządu zawodowego (program egzamin ustny).

Dokumentowanie praktyki zawodowej uległo znaczącej zmianie po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dnia 25 września 2014 roku. Wtedy właśnie przestały obowiązywać książki praktyki zawodowej, które zastąpiono oświadczeniem stanowiącym potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej (opinie o programie). Nieodłącznym elementem składowym oświadczenia jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, w której znajdują się takie informacje, jak czas trwania praktyki, wykonywane zadania oraz formę praktyki i dane kierującego praktyką zawodową.

Weryfikacja praktyki zawodowej

Czas praktyki zawodowej wpisuje się w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych). Końcowy etap postępowania kwalifikacyjnego polega właśnie na weryfikacji praktyki zawodowej. Należy przy tym pamiętać, że czas praktyki zawodowej jest rozliczany w tygodniach, a każdy tydzień musi trwać przynajmniej 5 dni. Zdarza się więc, że w wyniku tzw. długich weekendów tydzień pracy nie zostaje zaliczony, chociaż niektóre izby po prostu zliczają dni pracy i dzielą je na tygodnie – jest to z pewnością rozwiązanie, które jest bardziej korzystne dla kandydatów na uprawnienia budowlane, dlatego warto dowiedzieć się o tym nieco więcej w swojej izbie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami