Blog

Twardy grunt zdjęcie nr 10
02.10.2019

Jak zorganizowany jest egzamin na uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Jak zorganizowany jest egzamin na uprawnienia budowlane?

 

Twardy grunt zdjęcie nr 11
Jak zorganizowany jest egzamin na uprawnienia budowlane?

Za organizację egzaminów na uprawnienia budowlane oraz na specjalizacje techniczno-budowlane odpowiadają okręgowe komisje kwalifikacyjne, które wyłaniane są okręgowych izb inżynierów (program na komputer). W każdym województwie znajduje się jedna okręgowa izba inżynierów budownictwa, np. w województwie pomorskim znajduje się Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku – pierwsza jest maju, natomiast druga w listopadzie (program na telefon).

Uprawnienia budowlane można zdobyć po przejściu dwóch etapów postępowania kwalifikacyjnego, które polega na:
• kwalifikacji wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
• egzaminie na uprawnienia budowlane.
W trakcie pierwszego etapu komisja kwalifikacyjna ocenia, czy kandydat posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz czy odbył praktykę zawodową w wymaganym przepisami wymiarze czasu oraz pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia i będącej członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny).

Zespół komisji kwalifikacyjnej składa się z 3-5 osób, które podejmują decyzję o tym, czy dana osoba zostanie dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane. Kwalifikacja opiera się na dokumentach złożonych przez kandydata do okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na portalach internetowych poszczególnych okręgowych izb inżynierów budownictwa (opinie o programie).

Osoby mające wykształcenie prawnicze


Kandydaci, którzy zostaną pozytywnie zakwalifikowani, mogą przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną składającą się z 3-6 osób (segregator aktów prawnych). W każdym zespole egzaminacyjnym znajduje się 3-6 osób, spośród których wyłaniany jest przewodniczący komisji lub jego zastępcy, sekretarz oraz członkowie zespołu. W komisji egzaminacyjnej mogą znaleźć się wyłącznie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach, o jakie starają się kandydaci. Ponadto w komisji mogą znaleźć się osoby mające wykształcenie prawnicze. Jeśli kandydat stara się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, to przynajmniej połowa osób w komisji musi mieć specjalizację, o jaką stara się kandydat (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Twardy grunt zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Twardy grunt zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Twardy grunt zdjęcie nr 16 Twardy grunt zdjęcie nr 17 Twardy grunt zdjęcie nr 18
Twardy grunt zdjęcie nr 19
Twardy grunt zdjęcie nr 20 Twardy grunt zdjęcie nr 21 Twardy grunt zdjęcie nr 22
Twardy grunt zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Twardy grunt zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Twardy grunt zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Twardy grunt zdjęcie nr 32 Twardy grunt zdjęcie nr 33 Twardy grunt zdjęcie nr 34
Twardy grunt zdjęcie nr 35
Twardy grunt zdjęcie nr 36 Twardy grunt zdjęcie nr 37 Twardy grunt zdjęcie nr 38
Twardy grunt zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Twardy grunt zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Twardy grunt zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami