Jak zorganizowany jest egzamin na uprawnienia budowlane?

 

Jak zorganizowany jest egzamin na uprawnienia budowlane?

Za organizację egzaminów na uprawnienia budowlane oraz na specjalizacje techniczno-budowlane odpowiadają okręgowe komisje kwalifikacyjne, które wyłaniane są okręgowych izb inżynierów (program na komputer). W każdym województwie znajduje się jedna okręgowa izba inżynierów budownictwa, np. w województwie pomorskim znajduje się Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku – pierwsza jest maju, natomiast druga w listopadzie (program na telefon).

Uprawnienia budowlane można zdobyć po przejściu dwóch etapów postępowania kwalifikacyjnego, które polega na:
• kwalifikacji wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
• egzaminie na uprawnienia budowlane.
W trakcie pierwszego etapu komisja kwalifikacyjna ocenia, czy kandydat posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz czy odbył praktykę zawodową w wymaganym przepisami wymiarze czasu oraz pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia i będącej członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny).

Zespół komisji kwalifikacyjnej składa się z 3-5 osób, które podejmują decyzję o tym, czy dana osoba zostanie dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane. Kwalifikacja opiera się na dokumentach złożonych przez kandydata do okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na portalach internetowych poszczególnych okręgowych izb inżynierów budownictwa (opinie o programie).

Osoby mające wykształcenie prawnicze


Kandydaci, którzy zostaną pozytywnie zakwalifikowani, mogą przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną składającą się z 3-6 osób (segregator aktów prawnych). W każdym zespole egzaminacyjnym znajduje się 3-6 osób, spośród których wyłaniany jest przewodniczący komisji lub jego zastępcy, sekretarz oraz członkowie zespołu. W komisji egzaminacyjnej mogą znaleźć się wyłącznie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach, o jakie starają się kandydaci. Ponadto w komisji mogą znaleźć się osoby mające wykształcenie prawnicze. Jeśli kandydat stara się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, to przynajmniej połowa osób w komisji musi mieć specjalizację, o jaką stara się kandydat (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami