Silosy o przekroju prostokątnym

Silosy o przekroju prostokątnym

Dna płytowe to przeważnie stropy grzybkowe (typ V dla ścian komór opartych bezpośrednio na fundamencie oraz typ VII, dla ścian dochodzących do płyty dennej), stropy płytowe stosowane przy mniejszych wymiarach komory w rzucie (typ Via) lub stropy pierścieniowe (typ VIII), w których wymiary otworu środkowego wynoszą 1/3-1/2 wymiarów komory (program uprawnienia budowlane na komputer).

Opróżnianie komór o dnach płytowych odbywa się od góry (jak dla typu I) lub przez otwory w płycie, gdzie spadki w ich kierunku wyrobione są w chudym betonie (por. typ VIII). Przy dużej liczbie otworów szczególnie przydatne są stropy grzybkowe.
Przy projektowaniu zespołu wielokomorowego należy brać pod uwagę nie tylko względy technologiczne lecz także ekonomiczne. Na podstawie wykonanych obiektów można się przekonać, że przy jednakowej objętości i wysokości zespołu, powierzchnia ścian silosów o rzucie kołowym będzie większa niż w zespole komór o rzucie prostokątnym lub kwadratowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy porównaniu kosztów bierze się pod uwagę zarówno powierzchnię ścian jak też zużycie materiałów i robocizny na nadbudowę, której koszt zależy głównie od zabudowanej powierzchni. Przy większej liczbie komór (zespół komór) silosy o rzucie kołowym zajmują więcej miejsca niż prostokątne o tej samej objętości.

Praktyka wykazała, że ogólna ilość betonu w silosach prostokątnych i okrągłych jest mniej więcej jednakowa, natomiast stali w prostokątnych zużywa się więcej. Dzieje się tak dlatego, że w silosach prostokątnych ściany wymagają wprawdzie o wiele więcej betonu, lecz za to dno i płyta fundamentowa są znacznie cieńsze. Większe zużycie stali jest spowodowane niekorzystniejszą pracą ścian (uprawnienia budowlane).

Zbrojenie jest w nich oczywiście bardziej skomplikowane niż w okrągłych, które pracują tylko na rozciąganie.
Przy projektowaniu silosów o przekroju prostokątnym stosuje się układy - jednokomorowy (przeważnie o rzucie kwadratowym) i wielokmorowy - jednorzędowy lub wielorzędowy.

Silosy o przekroju wielobocznym i kołowym

Niekiedy ze względów technologicznych istnieje potrzeba zróżnicowania wielkości komór; przykład takiej baterii (opinie o programie). Wymiary w planie komór kwadratowych lub prostokątnych nie przekraczają na ogół 4×5 m. W wyjątkowych przypadkach ze względów technologicznych (składowanie materiałów lekkich, jak wióry, trociny, zrębki drewniane, wytłoki buraczane, płatki owsiane itp.) stosuje się komory o większych wymiarach w rzucie, lecz nie więcej niż 10 m.
W ścianach silosów prostokątnych występują oprócz sił rozciągających - momenty zginające.

Przy obliczaniu baterii złożonej z większej liczby komór należy uwzględniać wpływ napełnienia poszczególnych komór na wielkość momentów. Z tego też powodu korzystne są węzły wewnętrzne powstające ze skrzyżowania dwóch ścian.
W silosach prostokątnych opartych w narożach na słupach ściany pracują jako tarcze w płaszczyźnie pionowej. Tarcze te przejmują oprócz ciężaru własnego ścian i nadbudowy także ciężar składowanego materiału. Z uwagi na pracę statyczną ścian (duże momenty zginające) stosowanie sprężania jest w tym typie silosów nieekonomiczne.
Spośród komór o przekroju kołowym lub wielobocznym, najczęściej stosowane są kołowe (segregator aktów prawnych).

Wypływa to ze względów tak ekonomicznych, jak i technologicznych. Inne kształty wielobocznych komór silosowych, niż sześciokątne lub ośmiokątne, spotykane są rzadziej i raczej przy mniejszych ich wymiarach. W środkowych przestrzeniach pomiędzy komorami głównymi otrzymuje się wówczas zwykle dodatkowe komory o niewielkiej pojemności, które mogą być również wykorzystane do przechowywania materiałów.

Ściany komór okrągłych pracują głównie na osiowe pierścieniowe siły rozciągające i z tego powodu nadają się do sprężania. Ściany silosów wielobocznych podlegają rozciąganiu, przy jednoczesnym działaniu momentów zginających, o wartościach tym większych, im komory mają mniej boków. Niekiedy, dla zmniejszenia momentów zginających w ścianach skrajnych, wykonuje się je w kształcie wycinka koła (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !