Blog

15.06.2019

Jak zostać projektantem budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Jak zostać projektantem budowlanym?

Zostanie projektantem budowlanym to długa droga, którą trzeba odpowiednio wcześnie zaplanować (https://uprawnienia-budowlane.pl). Przede wszystkim trzeba się zastanowić nad tym, jaka specjalizacja uprawnień budowlanych będzie najlepsza (program na komputer).

Jak zostać projektantem budowlanym?

Uprawnienia budowlane nadawane są w różnych specjalnościach, np. konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (program na telefon).

Kolejny krok to wybór uczelni technicznej, np. w Poznaniu można zdecydować się na Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie dostępny jest kierunek Inżynieria Środowiska lub na politechnikę, gdzie można studiować budownictwo, inżynierię środowiska czy elektrykę i telekomunikację (program egzamin ustny). Po skończeniu budownictwa można zrobić uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym w specjalności instalacyjnej. Natomiast po inżynierii środowiska można wybrać specjalność instalacyjną bez ograniczeń lub specjalność konstrukcyjno-budowlaną w zakresie ograniczonym (opinie o programie).

Asystent projektanta

Jeśli uprawnienia mają być bez ograniczeń, to konieczne jest ukończenie studiów z tytułem magistra inżyniera (segregator aktów prawnych). Tylko wtedy jest to możliwe. W pozostałych przypadkach dostępne są wyłącznie uprawnienia w ograniczonym zakresie, które nie pozwalają na projektowanie wszystkich rodzajów budynków w ramach wybranej specjalności. Już w trakcie studiów warto poszukać pracy jako asystent projektanta. Dzięki temu można nawiązać znajomości zawodowe i zdobyć niezbędne doświadczenie. Po ukończeniu studiów trzeba odbyć wymaganą praktykę, a następnie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlanej (promocja 3  w 1). Po zdobyciu uprawnień można rozpocząć pracę w zawodzie projektanta budowlanego, choć oczywiście na początku kariery nie ma co liczyć na bardzo wysokie zarobki.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami