Koncepcja poduszkowca

Koncepcja poduszkowca

Koncepcja poduszkowca polega na utworzeniu poduszki ze sprężonego powietrza wypływającego z dysz rozmieszczonych pod kadłubem, na której to poduszce statek unosi się nad wodą. Inne dysze służą, podobnie jak w odrzutowcach, do wprawiania statku w ruch poziomy. W nowszych rozwiązaniach do tego celu zastosowano również śmigła. Współczesne poduszkowce unoszą się nad powierzchnią wody lub lądu na wysokości 30 do 40 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Doświadczenia przeprowadzone w Anglii i Szwajcarii pozwoliły stwierdzić, że możliwe jest wybudowanie poduszkowca o ciężarze wielu tysięcy ton, rozwijającego prędkość do 150 węzłów. Przyszłe poduszkowce transatlantyckie musiałyby się unosić na wysokości 15 m nad powierzchnią wody, co zabezpieczałoby je przed największymi falami oceanicznymi.
Niektórzy futurologowie przewidują nawet w odleglejszej przyszłości zmierzch portów, ponieważ olbrzymie poduszkowce transportowe będą mogły przewozić towar również nad lądem i dostarczać go w głąb kontynentów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Rozważania takie leżą wprawdzie jeszcze w sferze fantazji, ale biorąc pod uwagę bezprzykładny dzisiejszy rozwój techniki, zwłaszcza komunikacyjnej, fantazje te mogą się ziścić wcześniej niż się przypuszcza. Zanim jednak nastąpi ów przepowiadany zmierzch portów, poduszkowce wymagać będą osobnych konstrukcji hydrotechnicznych pozwalających im w portach na przejście z morza na ląd.

Drugie rozwiązanie, nad którym się obecnie pracuje, stanowi podwodny transport towarów. W Anglii opracowano już projekt konstrukcyjny i model statku podwodnego “Moby Dick” o nośności 28 tys. t (przy wyporności 50 tys. t), długości 185 m i średnicy 22 m (uprawnienia budowlane).
Japończycy zaprojektowali zbiornikowiec podwodny o napędzie jądrowym i nośności 30 tys. t, zresztą o wymiarach zbliżonych do poprzednio omówionego. Istnieją także projekty radzieckie, amerykańskie i szwedzkie, na ogół jednak brak jest o nich bliższych danych.

Statki hydrograficzne

Nie mniejsze szanse zastosowania na dużą skalę w transporcie towarowym morskim mają wodoloty, które na razie zaczynają odgrywać coraz poważniejszą rolę w pasażerskiej żegludze przybrzeżnej i śródlądowej. Istnieją już jednak projekty wodolotów-transatlantyków poruszanych energią jądrową (program egzamin ustny).
Nie wchodząc w szczegóły techniczne omówionych rozwiązań, należy zauważyć, że szersze ich wprowadzenie w życie będzie wymagało odpowiednich adaptacji portów i budowy specjalnych obiektów hydrotechnicznych w portach. Niektóre takie urządzenia omówione będą w dalszych częściach.

Do niedawna za najgłębsze przejście łączące Bałtyk z Morzem Północnym, a przez nie z otwartym oceanem, uważano Kanał Kiloński o głębokości 11 m, toteż jego wymiary warunkowały wielkość statków, które mogłyby wchodzić na Bałtyk. Miarodajne statki wpływające na Bałtyk miały zanurzenie odpowiednio 9,5 m, natomiast ograniczenia dalszych wymiarów głównych: szerokości do 40 m i długości do 315 m, wynikały z krzywizn kanału i jego szerokości. Istnieje też na tej trasie ograniczenie wysokości masztów do 40 m ze względu na liczne stałe mosty przerzucone nad kanałem (opinie o programie).

Badania hydrograficzne przeprowadzone po wojnie przez duńskie władze morskie, a także przez polskie statki hydrograficzne (w latach 1969-1970) pozwoliły stwierdzić, że najgłębsze przejście z Morza Północnego na Bałtyk prowadzi jednak przez Wielki Belt, który jak się okazało w najpłytszym miejscu ma głębokość ponad 13 m. Odpowiednio do tego, największe zanurzenie statków wpływających na Bałtyk ustalono na 13 m. Władze duńskie przy tym zapowiadają, że w niedalekiej przyszłości zamierzają cieśninę tę pogłębić, tak aby w najpłytszym miejscu miała głębokość 15 m, a w dalszej przyszłości nawet 17 m (opinie o programie).

Odpowiednio do maksymalnego zanurzenia 13 m nośność największych miarodajnych statków, które mogą obecnie wchodzić na Bałtyk, wynosi około 65 tys. t. W przyszłości, po pogłębieniu cieśniny do 17 m będzie możliwe wprowadzanie pod pełnym obciążeniem statków o nośności 100 tys. t.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami