Jaką praktykę trzeba odbyć, aby otrzymać uprawnienia budowlane?

 

Jaką praktykę trzeba odbyć, aby otrzymać uprawnienia budowlane?

Uzyskanie uprawnień budowlanych to skomplikowany i długotrwały proces, którego zwieńczeniem jest egzamin na uprawnienia budowlane i decyzja o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Niezbędne jest nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również praktyka zawodowa. Czas trwania praktyki zawodowej zależy od tego, jakie kandydat ma wykształcenie oraz jaki rodzaj i zakres uprawnień chce zdobyć (program na telefon). Należy przy tym pamiętać, że praktyka zawodowa nie jest tylko uciążliwą formalnością, ale bardzo ważnym elementem przygotowującym do wykonywania zawodu. Traktowanie praktyki zawodowej „po macoszemu” szybko zemści się podczas egzaminu ustnego, gdzie większość pytań dotyczy właśnie prac wykonywanych podczas praktyk (program egzamin ustny).
Praktykę zawodową można zaliczyć wyłącznie wtedy, gdy wykonuje się odpowiednie czynności. Są to prace, które obejmują bezpośrednie uczestnictwo w pracach projektowych (w przypadku praktyki projektowej) lub pełnienie funkcji technicznej na budowie (w przypadku praktyki na budowie). Taką funkcję kandydat na uprawnienia budowlane może pełnić wyłącznie pod kierownictwem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane i jest członkiem samorządu zawodowego (opinie o programie). Przez odpowiednie uprawnienia budowlane uważa się uprawnienia w tej samej specjalności, o jaką stara się kandydat, oraz bez ograniczeń.

Praktyka zawodowa


Praktyka zawodowa zawsze musi być potwierdzona przez osobę, która sprawuje nad nią nadzór (segregator aktów prawnych). Co więcej, do praktyki zawodowej na budowie wlicza się nie tylko pełnienie funkcji technicznych na budowie, ale także inne prace, takie jak:
• czynności inspekcyjno-kontrolne wykonywane w ramach pracy w organach nadzoru budowlanego,
• prace wykonywane w organach administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego, które realizują zdania zarządcy drogi publicznej (promocja 3  w 1). Prace te muszą obejmować konieczność samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych lub techniczno-oranizacyjnych bądź wymagać fachowej oceny zjawisk.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !