Blog

21.06.2021

Lakiery spirytusowe

W artykule znajdziesz:

Lakiery spirytusowe

Lakiery spirytusowe

Lakiery spirytusowe - roztwory alkoholowe żywic naturalnych (szelak, kalafonia, niektóre kopale) lub syntetycznych (nowolaki) stosowane jako politury oraz do wymalowań, którym nie stawia się wysokich wymagań co do trwałości i odporności (zabawki, ozdoby choinkowe) lakiery tcreftalowe - lakiery poliestrowe rozpuszczalnikowe otrzymywane przez estryfikacje kwasu tereftalowego glikolem etylenowym i alkoholanami wielowodorotlenowymi w obecności katalizatorów; l.t. wykazują dużą elastyczność, dużą odporność cieplną i dobre własności dielektryczne; l.t. stosuje się jako lakiery elektroizolacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Lakiery transparentowe - lakiery podbarwione barwnikami, dające prześwitującą powłokę lakiery żywiczne - lakiery, których podstawową substancją powłokotwórczą są żywice naturalne jak kalafonia i produkty jej przerobu lub żywice syntetyczne, np. żywice fenoplastowe modyfikowane kwasami żywicznymi, tłuszczowymi (estryfikowanymi gliceryną lub pentaerytrytem) lakmus - wyciąg z porostu Rocella fuciformis, zawierający barwnik naturalny - azolitminę; w roztworach zasadowych zabarwia się na niebiesko, w obojętnych - na fioletowo, kwaśnych - na różowo; 1. jest używany głównie w postaci papierków lakmusowych jako wskaźnik pH (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
lakol - roztwór spolimeryzowanych węglowodorów nienasyconych (pochodzących z pirolizy ropy naftowej) w solwentnafcie; stosowany jako namiastka pokostu

Lakolit - geol forma intruzji magmowej w kształcie bochenka lub grzyba, ułożona zgodnie z warstwowaniem skał otaczających lakrymatory, środki łzawiące - gazy drażniąco- -łzawiące, np. bromek benzylu, bromocyjanek benzylu.
laktamy - organiczne związki pierścieniowe, pięcio- lub sześcioczłonowe, zawierające ugrupowanie • NHCO •, powstałe przez cyklizację odpowiednich aminokwasów alifatycznych; niektóre 1. mają duże zastosowanie w produkcji tworzyw sztucznych (uprawnienia budowlane).

Laktodensymetr

Laktodensymetr, laktometr, galaklometr - densymetr do oznaczania gęstości mleka; I. umożliwia wykrycie rozcieńczenia mleka wodą laktoflawina ->■ witamina B2 laktoglobulina - białko należące do grupy globulin, występujące w mleku; 1. zawiera ciała odpornościowe, które pobrane przez oseska z mlekiem matki, chronią go w pierwszych dniach życia przed skutkami zakażeń laktometr - laktodensymetr laktony - estry wewnętrzne hydroksykwasów, powstające przez wydzielenie cząsteczki wody z hydroksykwasu
laktoza, cukier mlekowy, C12H22O11 - dwucukier zbudowany z galaktozy i glikozy, występujący w mleku ssaków; 1. jest nieco słodka, bezbarwna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, źle w alkoholu i eterze (program egzamin ustny).

Laktydy - estry o budowie pierścieniowej, powstające podczas ogrzewania a -hydroksykwasów; z dwóch cząsteczek kwasu wydzielają się dwie cząsteczki wody i powstaje cykliczny ester lalka - el. zespół składający się z centralnej pałeczki węglowej i uformowanej dokoła niej mieszanki depolaryzacyjnej, stanowiący elektrodę dodatnią ogniwa galwanicznego lama - wtok. gładka tkanina jedwabna, rzadziej wełniana lub bawełniana, przetykana nicią metalową lub celofanową, najczęściej srebrną lub złotą
lambcrt, L - jednostka luminancji stosowana w krajach anglosaskich; luminancja źródła światła wysyłającego z każdego cm2 powierzchni świecącej strumień świetlny równy 1 lumenowi; I lambert = 0,3183 stilba (opinie o programie).

Lamcla - chem. płaski element krystalicznej struktury polimerów, utworzony przez niewielką liczbę makrocząsteczek o pofałdowanych łańcuchach, przy czym zwykle występuje stała długość jednej fałdy w lameli (segregator aktów prawnych).
lamina - najmniejsza dająca się wyróżnić warstewka skały (osadowej lub metamorficznej) laminarka - maszyna do laminowania laminat1, tworzywo warstwowe - tworzywo składające się z szeregu warstw nośnika (arkusze okleiny drewnianej, papieru) złączonych w jedną całość za pomocą sztucznej żywicy lub (rzadziej) kleju naturalnego, zazwyczaj pod zwiększonym.
ciśnieniem i na gorąco stosowane są głównie do celów konstrukcyjnych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami