Blog

12.04.2019

Jaką rolę ma projektant w procesie budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Jaką rolę ma projektant w procesie budowlanym?

Projektantem jest osoba sprawująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (program na komputer). Musi ona posiadać uprawnienia budowlane, ponieważ tylko wtedy może podczas realizacji robót budowlanych właściwie ocenić zjawiska techniczne oraz rozwiązywać wszelkie kwestie architektoniczne bez konieczności udziału osób trzecich. Oznacza to, że projektant jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Co ważne, projektant budowlany, który odpowiedzialny jest za projektowanie, sprawdzanie projektów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, zawsze podlega odpowiedzialności zawodowej (program na telefon).
W prawie budowlanym wskazane są wyłącznie podstawowe obowiązki projektanta – katalog obowiązków nie jest więc zamknięty. Oczywiście najbardziej oczywistym obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego, który musi być zgodny z:
• obowiązującymi przepisami,
• zasadami wiedzy technicznej,
• wymaganiami ustawowymi,
• ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, np. pozwoleniu na budowę (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zgodnie z prawem budowlanym

Jaką rolę ma projektant w procesie budowlanym?

Projektant jest też zobowiązany przepisami do uzyskiwania wymaganych przez ustawę uzgodnień, sprawdzeń oraz opinii w zakresie zastosowanych rozwiązań (program na egzamin ustny). Musi on również wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące projektu budowlanego pozostałym uczestnikom procesu budowlanego, np. inwestorowi, kierownikowi budowy czy inspektorowi nadzoru inwestorskiego (promocja 3 w 1).
Zgodnie z prawem budowlanym projektant jest również zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego. Może on sprawować nadzór na żądanie odpowiedniego organu lub inwestora w zakresie zgodności prowadzonych robót budowlanych z projektem budowlanym (segregator). Projektant ma prawo do wejście na teren prac budowlanych, a także dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Za pomocą wpisu może on zażądać wstrzymanie realizacji robót budowlanych – jest to dozwolone w sytuacji, gdy:
• pojawi się możliwość wystąpienia zagrożenia,
• roboty nie są wykonywane zgodnie z projektem budowlanymi.
Jeśli dojdzie do katastrofy budowlanej, projektant może być powołany do komisji, która wyjaśnia skutki oraz przyczyny zagrożenia (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami