Jakie czynności są zaliczane do praktyki zawodowej?

Jakie czynności są zaliczane do praktyki zawodowej?

Odbycie praktyki zawodowej to jednej z niezbędnych elementów wymaganych do uzyskania uprawnień budowlanych zarówno do projektowania, jak i do kierowania robotami budowlanymi (https://uprawnienia-budowlane.pl). Praktyki zawodowe mogą być zaliczone wyłącznie wtedy, gdy kandydat na uprawnienia budowlane wykonuje prace związane z bezpośrednim uczestnictwem w pracach projektowych lub prace polegające na sprawowaniu funkcji technicznej na budowie (program na komputer).

Co ważne, wymienione prace muszą być wykonywane pod nadzorem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane. Jeśli praktyka odbywa się za granicą, to nadzorujący praktyki musi posiadać uprawnienia odpowiednie dla danego kraju (program na telefon).

Bardzo ważne jest także to, aby cały zakres praktyki zawodowej, którą odbywa kandydat na uprawnienia budowlane, pokrywał się z zakresem wybranej przez niego specjalności uprawnień budowlanych.

Według przepisów

Według przepisów do praktyki zawodowej zalicza się także (opinie o programie):
• prace inspekcyjno-kontrolne w organach nadzoru budowlanego,
• prace w organach administracji rządowej lub jednostek samorządu budowlanego, które realizują zadania zarządcy drogi publicznej. Praktykant powinien wykonywać czynności na terenie budowy oraz czynności obejmujące fachową ocenę zjawisk lub samodzielne rozwiązywanie zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych (segregator aktów prawnych),
• prace wykonywane u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiotach, które odpowiadają za prawidłowych stan techniczny infrastruktury kolejowej, działających w imieniu zarządcy infrastruktury kolejowej. Praca kandydata powinna polegać na wykonywaniu czynności na terenie budowy bądź czynności inspekcyjno-kontrolnych i wymagać fachowej oceny stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych, fachowej oceny zjawisk oraz rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz architektonicznych (program egzamin ustny).

W każdym z wyżej wymienionych przypadków czas praktyki musi zostać odpowiednio wydłużony. Oznacza to, że dwa lata pracy liczy się jako rok praktyki zawodowej na budowie – praktyka do uprawnień budowlanych trwa wówczas dwa razy dłużej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !