Blog

Zastosowanie silników zdjęcie nr 10
26.06.2018

Jakie dokumenty wymagane są do zgłoszenia budowy?

W artykule znajdziesz:

Jakie dokumenty wymagane są do zgłoszenia budowy?

 

Zastosowanie silników zdjęcie nr 11
Jakie dokumenty wymagane są do zgłoszenia budowy

Najważniejszym dokumentem, który wymagany jest przy procedurze zgłoszenia budowy, jest kompletny projekt budowlany (segregator aktów prawnych). Na jego podstawie wydawana jest zgoda na budowę. Projekt budowlany obejmuje poniższe dokumenty:
• projekt zagospodarowania działki, który składa się z części opisowej i rysunkowej. W części rysunkowej, którą sporządza się na kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej, zaznaczone są granice działki, a także jej usytuowanie względem działek sąsiednich i stron świata. Ponadto na rysunek naniesiony jest układa planowanych i istniejących obiektów budowlanych, układ komunikacyjny i układ zieleni, wpisujący nowe projekt w istniejącą już infrastrukturę terenu. Na projekcie zagospodarowania działki uprawniony architekt umieszcza także sposób, w jaki z nieruchomości będą odprowadzane ścieki (promocja 3 w 1). Część projektowa obejmuje także informacje o planowanym domu, ewentualnym wpisie działki do rejestrów zabytków, zestawienie powierzchni oraz ewentualny wpis do rejestru ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• projekt architektoniczno-budowlany – opisuje przeznaczenie, formę i sposób wykonania obiektu budowlanego. Powinny w nim znaleźć się również wymogi ekologiczne i energetyczne oraz rozwiązania materiałowe i techniczne, niezbędne w celu dostosowania obiektu do otoczenia. Oprócz projektu należy dołączyć wymagane przez gminę opinie lub uzgodnienia dotyczące m.in. budowy na terenie objętym ochroną przyrody lub konserwatora zabytków, przepisów przeciwpożarowych czy wymagań sanepidu (uprawnienia budowlane). Niezbędne jest też złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz jego zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby Architektów RP. Konieczne jest również dołączenie potwierdzenia zapłaty w przypadku, gdy część lub całość obiektu będzie służyć do celów innych niż mieszkalne.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zastosowanie silników zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zastosowanie silników zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zastosowanie silników zdjęcie nr 16 Zastosowanie silników zdjęcie nr 17 Zastosowanie silników zdjęcie nr 18
Zastosowanie silników zdjęcie nr 19
Zastosowanie silników zdjęcie nr 20 Zastosowanie silników zdjęcie nr 21 Zastosowanie silników zdjęcie nr 22
Zastosowanie silników zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zastosowanie silników zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zastosowanie silników zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zastosowanie silników zdjęcie nr 32 Zastosowanie silników zdjęcie nr 33 Zastosowanie silników zdjęcie nr 34
Zastosowanie silników zdjęcie nr 35
Zastosowanie silników zdjęcie nr 36 Zastosowanie silników zdjęcie nr 37 Zastosowanie silników zdjęcie nr 38
Zastosowanie silników zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zastosowanie silników zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zastosowanie silników zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami