Blog

26.06.2018

Jakie dokumenty wymagane są do zgłoszenia budowy?

W artykule znajdziesz:

Jakie dokumenty wymagane są do zgłoszenia budowy?

 

Jakie dokumenty wymagane są do zgłoszenia budowy

Najważniejszym dokumentem, który wymagany jest przy procedurze zgłoszenia budowy, jest kompletny projekt budowlany (segregator aktów prawnych). Na jego podstawie wydawana jest zgoda na budowę. Projekt budowlany obejmuje poniższe dokumenty:
• projekt zagospodarowania działki, który składa się z części opisowej i rysunkowej. W części rysunkowej, którą sporządza się na kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej, zaznaczone są granice działki, a także jej usytuowanie względem działek sąsiednich i stron świata. Ponadto na rysunek naniesiony jest układa planowanych i istniejących obiektów budowlanych, układ komunikacyjny i układ zieleni, wpisujący nowe projekt w istniejącą już infrastrukturę terenu. Na projekcie zagospodarowania działki uprawniony architekt umieszcza także sposób, w jaki z nieruchomości będą odprowadzane ścieki (promocja 3 w 1). Część projektowa obejmuje także informacje o planowanym domu, ewentualnym wpisie działki do rejestrów zabytków, zestawienie powierzchni oraz ewentualny wpis do rejestru ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
• projekt architektoniczno-budowlany – opisuje przeznaczenie, formę i sposób wykonania obiektu budowlanego. Powinny w nim znaleźć się również wymogi ekologiczne i energetyczne oraz rozwiązania materiałowe i techniczne, niezbędne w celu dostosowania obiektu do otoczenia. Oprócz projektu należy dołączyć wymagane przez gminę opinie lub uzgodnienia dotyczące m.in. budowy na terenie objętym ochroną przyrody lub konserwatora zabytków, przepisów przeciwpożarowych czy wymagań sanepidu (uprawnienia budowlane). Niezbędne jest też złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz jego zaświadczenie potwierdzające przynależność do Izby Architektów RP. Konieczne jest również dołączenie potwierdzenia zapłaty w przypadku, gdy część lub całość obiektu będzie służyć do celów innych niż mieszkalne.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami