Blog

22.11.2018

Jakie obowiązki spadają na zarządcę lub właściciela budynku po zaistnieniu katastrofy?

W artykule znajdziesz:

Katastrofa budowlana w świetle przepisów ustawy o prawie budowlanym

Podczas budowy oraz użytkowania takich obiektów, jak budynki przemysłowe zdarzają się nieliczne przypadki, kiedy następuje katastrofa budowlana. Jest to wydarzenie nagłe i niespodziewane, ale niestety najczęściej wynikające z zaniedbań różnych służb odpowiedzialnych za nadzór nad obiektem. Aby takich sytuacji uniknąć stosowane są rygorystyczne przepisy, które określają sposób postępowania zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji budynków.

Reklama: Jeżeli chcesz przejść przez trudy egzaminu z minimalną ilość własnego wkładu. Zacznij naukę z naszym programem, który zainstalujesz na swoim komputerze lub laptopie. Również będziesz uczyć się na swoim telefonie w każdej wolnej chwili. Możesz zakupić licencję w cenie promocyjnej 2 w 1 lub 3 w 1. Sprawdź i wybierz ofertę najlepszą dla siebie. W cenach promocyjnych możesz również zakupić kompletny segregator aktów prawnych, w którym znajdziesz akty prawne w formie ujednoliconej. Z nami nauka to pestka. Każdego użytkownika przygotowujemy kompleksowo do egzaminu, ponieważ po zaliczeniu egzaminu pisemnego możesz zacząć naukę przygotowującą do egzaminu ustnego.

Czym jest katastrofa budowlana w świetle przepisów prawa?

Tego rodzaju zjawisko, jest to nagła i nieprzewidziana całkowita lub obejmująca dużą część obiektu destrukcja, która następuje w sposób niezamierzony. Do cech charakterystycznych dla zdarzenia, jakim jest katastrofa budowlana należy gwałtowne zniszczenie ścian, stropów, konstrukcyjnych elementów rusztowań, urządzeń formujących, a także obudowy wykopów. Stopniowo rozłożone w czasie niszczenie elementów budowli nie jest w rozumieniu prawa tożsame z pojęciem katastrofy budowlanej, mimo, że mogło do niego dojść w wyniku zaniedbań osób nadzorujących prawidłowe użytkowanie obiektu. Po wystąpieniu katastrofy obowiązkowe jest wdrożenie procedury wyjaśniającej, które ma na celu ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji, osób winnych oraz wyciągniecie wniosków, aby do takiego zjawiska nie doszło w przyszłości.

Jakie obowiązki spadają na zarządcę lub właściciela budynku po zaistnieniu katastrofy?

Natychmiast po zdarzeniu, kiedy destrukcji uległy budynki przemysłowe, zarządca ma obowiązek udzielić pomocy poszkodowanym, zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz zawiadomić stosowne organy. Przede wszystkim do nich należą właściwy nadzór budowlany, miejscowy prokurator i policja, inwestor lub właściciel danego obiektu, a także inne jednostki organizacyjne zainteresowane zdarzeniem z racji przepisów prawa. Jeśli rozmiar zdarzenia jest znaczny, bez zbędnej zwłoki powołana zostaje komisja wyjaśniająca przyczyny zaistniałej sytuacji.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami