Jakie przepisy prawa dotyczą prawidłowości stanu kominów?

Okresowa kontrola przewodów kominowych, a bezpieczeństwo
Ogrzewanie domów mieszkalnych przy użyciu pieców na paliwo stałe wiąże się z koniecznością okresowych przeglądów stanu całej instalacji. Szczególnie przewody kominowe powinny być poddawane kontroli, ponieważ osadzająca się sadza powstająca w wyniku spalania węgla może wypełnić wnętrze przewodu, powodując jej niedrożność (program na komputer). W takim przypadku istnieje duże zagrożenie zatruciem domowników lub pożarem.
Jakie przepisy prawa dotyczą prawidłowości stanu kominów?
Okresowa kontrola przewodów kominowych wynika z przepisów prawa budowlanego, którego ustawa powoduje obowiązek przeglądów całych instalacji grzewczych, w których skład wchodzą między innymi przewody kominowe (program na telefon). W przepisach ustanowione są wymagania, których spełnienie jest konieczne dla prawidłowej pracy i bezpieczeństwa użytkowania układów ogrzewających poprzez spalanie paliw stałych, jak węgiel czy ekopaliwa. Okresowa kontrola przewodów kominowych dotyczy bezpieczeństwa ich konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania (program na egzamin ustny).

Na czym polega okresowa kontrola przewodów kominowych?

Okresowa kontrola przewodów kominowych, a bezpieczeństwo

Przede wszystkim takie kontrole powinny być dokonywane przynajmniej jeden raz w roku (promocja 3 w 1). A sama procedura kontroli polega na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych, a także wentylacyjnych oraz dymowych. Przy okazji, kiedy sprawdzane są przewody kominowe, dokonuje się również kontroli instalacji oraz urządzeń, które są zamontowane w celu poprawy jakości odprowadzanego dymu zanieczyszczonego pyłami i gazami (segregator).
Kto może dokonywać kontroli i przeglądów?
Przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych mogą być dokonywane przez uprawnione osoby, które legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami i certyfikatami, określonymi w ustawie o prawie budowlanym (opinie). Są to doświadczeni fachowcy z tytułem mistrza kominiarskiego, jeśli kontrolowane mają być przewody kominowe - dymowe lub przewody grawitacyjne wentylacyjne i spalinowe. Przy innych przeglądach potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami