Blog

Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 10
12.09.2018

Jakie przepisy prawa dotyczą prawidłowości stanu kominów?

W artykule znajdziesz:

Jakie przepisy prawa dotyczą prawidłowości stanu kominów?

Okresowa kontrola przewodów kominowych, a bezpieczeństwo
Ogrzewanie domów mieszkalnych przy użyciu pieców na paliwo stałe wiąże się z koniecznością okresowych przeglądów stanu całej instalacji. Szczególnie przewody kominowe powinny być poddawane kontroli, ponieważ osadzająca się sadza powstająca w wyniku spalania węgla może wypełnić wnętrze przewodu, powodując jej niedrożność (program na komputer). W takim przypadku istnieje duże zagrożenie zatruciem domowników lub pożarem.
Jakie przepisy prawa dotyczą prawidłowości stanu kominów?
Okresowa kontrola przewodów kominowych wynika z przepisów prawa budowlanego, którego ustawa powoduje obowiązek przeglądów całych instalacji grzewczych, w których skład wchodzą między innymi przewody kominowe (program na telefon). W przepisach ustanowione są wymagania, których spełnienie jest konieczne dla prawidłowej pracy i bezpieczeństwa użytkowania układów ogrzewających poprzez spalanie paliw stałych, jak węgiel czy ekopaliwa. Okresowa kontrola przewodów kominowych dotyczy bezpieczeństwa ich konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania (program na egzamin ustny).

Na czym polega okresowa kontrola przewodów kominowych?

Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 11
Okresowa kontrola przewodów kominowych, a bezpieczeństwo

Przede wszystkim takie kontrole powinny być dokonywane przynajmniej jeden raz w roku (promocja 3 w 1). A sama procedura kontroli polega na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych, a także wentylacyjnych oraz dymowych. Przy okazji, kiedy sprawdzane są przewody kominowe, dokonuje się również kontroli instalacji oraz urządzeń, które są zamontowane w celu poprawy jakości odprowadzanego dymu zanieczyszczonego pyłami i gazami (segregator).
Kto może dokonywać kontroli i przeglądów?
Przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych i dymowych mogą być dokonywane przez uprawnione osoby, które legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami i certyfikatami, określonymi w ustawie o prawie budowlanym (opinie). Są to doświadczeni fachowcy z tytułem mistrza kominiarskiego, jeśli kontrolowane mają być przewody kominowe - dymowe lub przewody grawitacyjne wentylacyjne i spalinowe. Przy innych przeglądach potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 16 Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 17 Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 18
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 19
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 20 Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 21 Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 22
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 32 Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 33 Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 34
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 35
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 36 Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 37 Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 38
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Warunki zabezpieczenia przed pożarem zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami