Jakie przepisy trzeba znać na egzamin?

Baza aktów prawnych, jakie należy znać, aby pozytywnie przejść egzaminy na uprawnienia budowlane, jest ogromna (program na komputer). W przypadku Izby Architektów RP liczy sobie 54 pozycji, a w przypadku Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aż 166 pozycji. Wśród nich są zarówno te, których znajomość jest konieczna, aby zdać egzamin, ponieważ dotyczy ich największa liczba pytań (program na telefon).

Jakie przepisy trzeba znać na egzamin?

Mowa tu przede wszystkim o ustawie Prawo budowlane, której dobra znajomość jest podstawą do uzyskania pozytywnej oceny egzaminu na uprawnienia budowlane. Wynika to z faktu, że właśnie na podstawie tej ustawy sprawowane są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Znajomość prawa budowlanego wymagana jest dla każdej specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych (program egzamin ustny).

W ramach przygotowań do egzaminu należy przeczytać ustawę Prawo budowlane przynajmniej kilka razy i to koniecznie ze zrozumieniem. Trzeba też utrwalić w pamięci zakres poszczególnych rozdziałów ustawy. Bardzo ważna jest także znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dotyczy to zarówno specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak i architektonicznej. W części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane zawsze pojawia się wiele pytań dotyczących tego właśnie rozporządzenia i bardzo często są one szczegółowe. Nie ma więc innej możliwości, jak nauczenie się pamięciowe oraz wzrokowe konkretnych paragrafów (opinie o programie).

Znajomość tego rozporządzenia

Znajomość tego rozporządzenia jest najważniejsza dla specjalności kolejowej, mostowej, hydrotechnicznej oraz wyburzeniowej (segregator aktów prawnych).
W każdej specjalności uprawnień wymagana jest znajomość rozporządzeń branżowych dotyczących warunków technicznych, np.:
• dla uprawnień architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
• dla uprawnień mostowych i drogowych – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !