Blog

Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 10
27.07.2019

Jakie przepisy trzeba znać na egzamin?

W artykule znajdziesz:

Jakie przepisy trzeba znać na egzamin?

Baza aktów prawnych, jakie należy znać, aby pozytywnie przejść egzaminy na uprawnienia budowlane, jest ogromna (program na komputer). W przypadku Izby Architektów RP liczy sobie 54 pozycji, a w przypadku Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa aż 166 pozycji. Wśród nich są zarówno te, których znajomość jest konieczna, aby zdać egzamin, ponieważ dotyczy ich największa liczba pytań (program na telefon).

Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 11
Jakie przepisy trzeba znać na egzamin?

Mowa tu przede wszystkim o ustawie Prawo budowlane, której dobra znajomość jest podstawą do uzyskania pozytywnej oceny egzaminu na uprawnienia budowlane. Wynika to z faktu, że właśnie na podstawie tej ustawy sprawowane są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Znajomość prawa budowlanego wymagana jest dla każdej specjalności oraz rodzaju uprawnień budowlanych i architektonicznych (program egzamin ustny).

W ramach przygotowań do egzaminu należy przeczytać ustawę Prawo budowlane przynajmniej kilka razy i to koniecznie ze zrozumieniem. Trzeba też utrwalić w pamięci zakres poszczególnych rozdziałów ustawy. Bardzo ważna jest także znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dotyczy to zarówno specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak i architektonicznej. W części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane zawsze pojawia się wiele pytań dotyczących tego właśnie rozporządzenia i bardzo często są one szczegółowe. Nie ma więc innej możliwości, jak nauczenie się pamięciowe oraz wzrokowe konkretnych paragrafów (opinie o programie).

Znajomość tego rozporządzenia

Znajomość tego rozporządzenia jest najważniejsza dla specjalności kolejowej, mostowej, hydrotechnicznej oraz wyburzeniowej (segregator aktów prawnych).
W każdej specjalności uprawnień wymagana jest znajomość rozporządzeń branżowych dotyczących warunków technicznych, np.:
• dla uprawnień architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
• dla uprawnień mostowych i drogowych – rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 16 Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 17 Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 18
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 19
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 20 Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 21 Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 22
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 32 Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 33 Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 34
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 35
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 36 Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 37 Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 38
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zsynchronizowanie wszystkich robót zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami