Blog

Rozmywanie skarp zdjęcie nr 10
08.04.2020

Dłuto szerokie

W artykule znajdziesz:

Dłuto szerokie

 

Rozmywanie skarp zdjęcie nr 11
Dłuto szerokie

Dłuto szerokie - dłuto kamieniarskie o długim i szerokim ostrzu do obróbki wykończającej powierzchni miękkiego kamienia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dłuto wąskie - dłuto kamieniarskie o wąskim ostrzu prawie tej samej szerokości co średnica trzonka, służące do obrabiania pasów na krawędziach i powierzchniach kamienia miękkiego i twardego.

Dłutowanie 1 - obróbka drewna polegająca na wykonywaniu różnego rodzaju dłutami wcięć w celu uformowania gniazd, czopów, widlic, wczepów, żłobków i innych kształtów połączeniowych; zob. leż dłubanie.

Dłutowanie,2 struganie pionowe - struganie, przy którym narzędzie wykonuje ruch w kierunku pionowym.

Dłutowanie 3 - wyrównywanie powierzchni kamieni dłutami płaskimi z pozostawieniem nie krzyżujących się płytkich bruzdek jako śladów narzędzia.

Dłutowanie 4 - wzruszanie roli w międzyrzędziach na głębokość 20 - 25 cm (a więc większą niż przy opielaniu gęsiostópkami) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dłutowanie kombinowane - dłutowanie drewna przy użyciu dłuta kombinowanego charakteryzujące się prostoliniowym zwrotnym ruchem roboczym dłuta właściwego przy jednoczesnym obrotowym ruchu wiertła, przy czym ruch roboczy dłuta jest zarazem ruchem posuwowym wiertła; ruch posuwowy wykonywany przez obrabiany element jest ruchem przerywanym i odbywa się w czasie jałowego ruchu narzędzia.

Dłutowanie łańcuszkowe - dłutowanie drewna przy użyciu dłuta łańcuszkowego charakteryzujące się jednokierunkowym postępowym ruchem narzędzia (dłuta) i prostoliniowym ruchem posuwowym narzędzia lub obrabianego elementu; w zależności od kierunku ruchu posuwowego w stosunku do osi podłużnej narzędzia rozróżnia się d. ł. wzdłużne (ruch posuwowy równoległy do osi narzędzia) i poprzeczne (ruch posuwowy prostopadły do osi narzędzia) (uprawnienia budowlane).

Dłutowanie maszynowe  - dłutowanie 1 na dłutarce.

Dłutowanie obwiedniowe - dłutowanie 2 metodą obróbki obwiedniowej; d.o. stosowane jest głównie do obróbki uzębień dłutakami (na dłutownicach Fellowsa) lub nożami zębatkowymi (na dłutownicach Maaga).

Dłutowanie oscylacyjne - dłutowanie drewna przy użyciu cienkiego dłuta wieloostrzowego wykonującego ruch roboczy prostoliniowo- -zwrotny wahadłowy lub przy użyciu zespołu trzech dłut prostych, z których dwa wykonują na przemian ruch roboczy prostoliniowo-zwrotny,a trzecie dłuto dwuostrzowe o dwustronnym działaniu wykonuje ruch roboczy łukowy zwrotny; ruch posuwowy prostoliniowy wykonuje narzędzie lub element obrabiany.

Dłutowanie termoełektrolityczne - obróbka anodowo-mechaniczna, której narzędziem-katodą jest pręt wykonujący ruch prostoliniowy zwrotny i uderzający w położeniach zwrotnych o obrabiany przedmiot-anodę.

Dłutowanie zwykłe - dłutowanie drewna, które charakteryzuje się prostoliniowym zwrotnym ruchem roboczym narzędzia; ruch posuwowy jest ruchem przerywanym i odbywa się w czasie jałowego ruchu narzędzia (program egzamin ustny).

Dłutownica, strugarka pionowa - obrabiarka skrawająca do dłutowania metali, w której suwak z nożem wykonuje ruch roboczy prostoliniowo- -zwrotny w płaszczyźnie pionowej.

Dłutownica Fellowsa - dłutownica obwiedniowa przystosowana do obróbki dłutakiem (nożem Fellowsa) kół zębatych walcowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Dłutownica Maaga - dłutownica obwiedniowa przystosowana do obróbki nożem zębatkowym.

Dłutownica obwiedniowa - dłutownica do dłutowania obwiedniowego.

Dłutownica termoelektrolityczna

Dłutownica termoelektrolityczna - obrabiarka do dłutowania termo elektrolitycznego (opinie o programie).

Dłutownik - młot dwuręczny, osadzony na krótkim trzonku, mający trójkątne schodkowate ostrza, służący do dłutowania powierzchni kamieni średnio twardych i miękkich.

Dłużyca 1 - grubizna o długości: dla drewna iglastego 9 m, a dla drewna liściastego co najmniej 6 m.

Dmuch - powietrze doprowadzane pod ciśnieniem (do pieca).

Dmuchanie olejów - przepuszczanie gorącego powietrza przez olej schnący, aby spowodować utlenianie się i łączenie się cząsteczek w celu poprawienia własności powłokotwórczych oleju lub otrzymania półproduktów do wyrobu wysokowartościowych spoiw olejowych.

Dmucharka podsadzkowa - maszyna do wdmuchiwania sprężonym powietrzem drobnego materiału podsadzkowego do zrobów (segregator aktów prawnych).

Dmuchawa 1 - maszyna do sprężania gazów do ciśnienia około 0,3 MPa; d. stosowane są do wytwarzania dmuchu w piecach, do doładowania silnika itp.; zob. też sprężarka.

Dmuchawa 2 - urządzenie do pneumatycznego transportu materiałów sypkich (np. ziarn zbóż) lub objętościowych (słoma, siano); materiał przenoszony jest prądem powietrza w rurociągu.

Dmuchawa przepływowa, dmuchawa wirowa - dmuchawa, w której sprężanie czynnika odbywa się w sposób ciągły, a organem roboczym jest wirnik, którego wieńce łopatkowe przetłaczają gaz.

Dmuchawa Rootsa - dmuchawa rotacyjna, która ma dwa wirniki o specjalnym zarysie obracające się z jednakową prędkością; wirniki i kadłub są tak ukształtowane, że w każdej chwili ich powierzchnie robocze stykają się ze sobą odcinając przestrzeń ssawną od tłocznej, a ich obrót powoduje zasysanie gazu i wypieranie go do przewodu tłocznego (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Rozmywanie skarp zdjęcie nr 16 Rozmywanie skarp zdjęcie nr 17 Rozmywanie skarp zdjęcie nr 18
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 19
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 20 Rozmywanie skarp zdjęcie nr 21 Rozmywanie skarp zdjęcie nr 22
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 32 Rozmywanie skarp zdjęcie nr 33 Rozmywanie skarp zdjęcie nr 34
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 35
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 36 Rozmywanie skarp zdjęcie nr 37 Rozmywanie skarp zdjęcie nr 38
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozmywanie skarp zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami