Jakie są wymagania dotyczące montażu instalacji ogrzewczej

Ogólne wymagania, zgodnie z którymi instalacja ogrzewcza, każdego rodzaju (nie tylko ta zapewniająca intensywny dopływ powietrza) regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich zmian, jakie zaszły od momentu oficjalnego wejścia w życie tegoż rozporządzenia (program na komputer).
Jedna z głównych zasad wynikających z całego rozporządzenia mówi jasno o tym, że każdy z budynków, który ze względu na swoje przeznaczenie (chodzi tu głównie o budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej) powinien posiadać sprawną i skuteczną instalację grzewczą, pozwalającą na utrzymanie komfortowej temperatury pomieszczeń dla człowieka (program na telefon).

kominek oraz kuchenny trzon

Jakie są wymagania dotyczące montażu instalacji ogrzewczej

Jeśli z jakiś przyczyn w budynku nie ma możliwości zamontowania instalacji ogrzewczej wówczas właściciel/zarządca budynku zobowiązany jest do zainstalowania innego urządzenia grzewczego, pamiętając jednak o tym, że zgodnie z przepisami w takiej sytuacji nie może być to piec, kominek oraz kuchenny trzon (program na egzamin ustny).
Według jednej z zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury możliwe jest zastosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, ale jedynie w tych budynkach, które sięgają maksymalnie do wysokości 3 kondygnacji (chodzi tu przede wszystkim o kondygnacje naziemne) (promocja 3 w 1). Jednak ten rodzaj ogrzewania jest możliwy do zastosowania jedynie wówczas, gdy w żadne sposób nie sprzeciwiają się temu plany przestrzennego zagospodarowania. Jeśli nie jest to zgodne z tymi planami, pomimo zezwolenia w rozporządzeniu konieczne jest znalezienie zupełnie innego źródła ogrzewania (segregator).
Rozporządzenie reguluje również kwestię usytuowania kominków, które opalane są drenem i charakteryzują się otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym. Otóż w zgodzie z rozporządzeniem takie rozwiązanie dopuszczalne jest jedynie w przypadku domów jednorodzinnych, usytuowanych w zabudowie zagrodowej bądź rekreacji indywidualnej (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !