Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych?

Jakie wyroby mogą być stosowane podczas robót budowlanych?

Wykonywanie robót budowlanych wymaga użycia wyrobów, które są zgodne z aktualnymi przepisami prawa (segregator aktów prawnych). Za wyrób budowlany uznaje się rzecz ruchomą, niezależnie od stopnia jej przetworzenia. Jest ona dopuszczona do obrotu, jako element pojedynczy lub element zestawu tworzącego integralną całość. Służy do umieszczenia jej w sposób trwały w obiekcie budowlanym. Stosowane wyroby budowlane to zarówno produkty chemiczne (mocno przetworzone), jak i materiały sypkie (nieznacznie przetworzone). Muszą być to produkty występujące w obrocie, czyli takie, które spełniają wszelkie obowiązujące normy. W tym celu niezbędne jest to, aby odpowiednie organy zaakceptowały ich dystrybucję oraz użytkowanie. Warto podkreślić, że wyroby budowlane to wyłącznie produkty, które bezpośrednio wpływają na stan obiektu.

 

Nie będą to więc elementy, które jedynie wspomagają proces budowy (np. narzędzia, folie, rusztowania). W przypadku użytkowania wyrobu budowlanego będącego częścią konkretnego zestawu istotnym jest, aby stosować wszystkie zalecane produkty (promocja 3 w 1). Tylko wtedy można osiągnąć całość, która będzie zaakceptowana przez organy nadzoru budowlanego. Nie można jednego elementu zestawu zastąpić zamiennym wyrobem budowlanym, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu. Wyroby budowlane muszą zagwarantować to, że obiekt budowlany będzie spełniał wymagania określone w przepisach prawa.

Zgodnie z art.5 ust. 1 prawa budowlanego podczas projektowania i budowania obiektu należy zapewnić:

a) bezpieczeństwo konstrukcji,

b) bezpieczeństwo pożarowe,

c) bezpieczeństwo użytkowania,

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska,e) ochronę przed hałasem i drganiami, f) odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku oraz racjonalizację użytkowania energii.

Legalne wyroby budowlane oznakowane są symbolem CE. Jest to potwierdzenie tego, że produkty są zgodne z wszelkimi normami krajowymi oraz europejskimi (uprawnienia budowlane). Innym często spotykanym oznakowaniem jest znak budowlany. Zdarzają się również inne oznakowania potwierdzające dopuszczenie wyrobu do wykonywania robót budowlanych, jednak w Polsce są one bardzo rzadko stosowane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami