Jakie zadania ma Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB?

 

Jakie zadania ma Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB?

Jednym z organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest krajowa komisja kwalifikacyjna (program na komputer). Jej podstawową funkcją jest prowadzenie postępowań w sprawach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego (program na telefon). Przynajmniej raz w roku komisja dokonuje analizy postępowań kwalifikacyjnych, które zostały przeprowadzone. Wydaje ona decyzje związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego i zajmuje się opracowywaniem pytań egzaminacyjnych na egzamin na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

Co więcej, krajowa komisja kwalifikacyjna prowadzi postępowania odwoławcze, a także wydaje decyzje w drugiej instancji we wszystkich sprawach, które wymagają wyjaśnienia treści decyzji uprawnień budowlanych łącznie z decyzjami o nadaniu tych uprawnień przez poszczególne okręgowe komisje kwalifikacyjne (opinie o programie).

Komisja ma także kompetencje pozwalające na sporządzenie opinii w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa. Opinie te sporządzane są dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Krajowa komisja kwalifikacyjna jest zobowiązana do składania sprawozdań ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby. Organ ten pełni kompleksowy nadzór nad działalnością wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Komisja może uchylać uchwały podejmowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne, jeśli pozostają one w sprzeczności z prawem bądź regulaminami i uchwałami wydanymi na podstawie prawa budowlanego (segregator aktów prawnych).

Decyzje w drugiej instancji


Decyzje w drugiej instancji, które krajowa komisja kwalifikacyjna podejmuje w sprawie uprawnień budowlanych, są ostateczne w toku postępowania prowadzonego w organach samorządu zawodowego (promocja 3  w 1). Istnieje możliwość złożenia skargi na te decyzje we właściwym sądzie administracyjnym – jest to 30 dni od momentu otrzymania decyzji. Jeśli chodzi o decyzje w sprawach nadawania oraz pozbawiania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, to także są one ostateczne w toku postępowania prowadzonego w organach samorządu zawodowego, jednak dopiero po ponownym rozpatrzeniu ich przez komisję kwalifikacyjną

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !