Blog

13.02.2021

Warstwa izolacyjna

W artykule znajdziesz:

Warstwa izolacyjna

Warstwa izolacyjna

Pokrycie jest to warstwa izolacyjna, której zadaniem jest ochrona budowli przed wpływami atmosferycznymi oraz zebranie i odprowadzenie wody opadowej poza budowlę (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dach tworzą nachylone ukośnie płaszczyzny zwane połaciami. Nachylenie połaci nazywa się spadkiem dachu.

Zależnie od liczby połaci przekrywających budynek prostokątny, a więc i spadków rozróżnia się dachy: jednopołaciowe, dwu- połaciowe i czteropołaciowe. Układ połaci i nazwy pozostałych części dachu. Nie w każdym budynku występują one jednocześnie.
Budynek składa się z części głównej i przybudówki (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Budynek bez przybudówki przekryty byłby dachem składającym się z czterech połaci. Wzdłuż dłuższych boków połacie miałyby kształt trapezu, a wzdłuż krótszych - trójkąta. W budynku z przybudówką stykające się połacie dachowe mają kształty wieloboków.

Krawędzie poszczególnych połaci dachowych mają nazwy.
Spadek dachu wyraża się tangensem kąta nachylenia połaci w stosunku do poziomu, tj. stosunkiem wysokości h do jej szerokości w rzucie poziomym a, czyli wielkością kąta a lub w procentach. Nachylenie przy kącie a =45°, tzn. gdy ^ = 1, przyjmuje się 100% (uprawnienia budowlane).
Ze względu na nachylenie połaci dachowych rozróżnia się dachy: o małym nachyleniu, zwane płaskimi, spadziste i strome.
Dachy płaskie mają nachylenie połaci: 3-M2°, spadziste od 13° do ok. 40°, a strome ponad 40°.

Spadek dachu zależy od następujących czynników: rodzaju pokrycia, wykorzystania poddasza na cele użytkowe, warunków klimatycznych, a w niektórych miejscowościach od rodzaju architektury rejonu. Nachylenie płaszczyzn połaci dachowych zależnie od rodzaju pokrycia.
Nachylenie dachu budynku i wynikająca z tego jego forma wpływa nieraz decydująco na ogólny kształt bryły budynku, a rodzaj pokrycia na jego kolorystykę (program egzamin ustny).

Ustroje nośne nowoczesne

Kształty dachów zależnie od szerokości budynku, jego kształtu w rzucie poziomym i rodzaju pokrycia.
W budownictwie tradycyjnym dachy miały przeważnie duży spadek ze względu na nieszczelne pokrycie z dachówek lub gontów.
Dachy pokryte papą lub blachą mogą mieć małe nachylenie ze względu na szczelność tych pokryć (opinie o programie).

W razie zastosowania pokrycia z papy lub z blachy strop najwyższej kondygnacji można wykonać jako pochyły. W celu zabezpieczenia pomieszczeń pod nim przed oziębieniem w zimie lub przegrzaniem w lecie na stropie pod pokryciem układa się warstwę izolacji cieplnej. Strop taki nazywa się stropodachem ocieplonym lub nie wentylowanym.
Jeżeli na stropie ostatniej kondygnacji ułożonym w poziomie wykonuje się bardzo niskie poddasze, a dach opiera się na ścianach lub innej konstrukcji wsporczej z otworami do przewietrzania przestrzeni poddasza, to ustrój taki nazywa się stropodachem wentylowanym.
Ustrój nośny dachu składa się z następujących elementów: konstrukcji nośnej, usztywnień przeciwwiatrowych (tężników) i podkładu pod pokrycie (segregator aktów prawnych).

Ustroje nośne tradycyjne miały w większości konstrukcję nośną z drewna, a w niewielkich ilościach ze stali. Usztywnienia były wykonywane z takich samych materiałów jak konstrukcja nośna, natomiast podkład był drewniany.
Ustroje nośne nowoczesne wykonuje się z żelbetu, stali, stopów aluminiowych i w niewielkim zakresie z klejonych elementów drewnianych. Ze względu na zastosowane materiały i sposoby wykonania konstrukcje te znacznie różnią się od tradycyjnych.

Zależnie od zastosowanych materiałów rozróżnia się dachy: drewniane, żelbetowe, metalowe i wielomateriałowe.
Pokrycie dachowe powinno być wykonane z materiałów trwałych, lekkich, nie przepuszczających wody i ognioodpornych (promocja 3 w 1).

Pokrycia wykonuje się obecnie z: papy, dachówek, płyt azbestowo- -cementowych i niekiedy z blachy. Stosuje się również pokrycia z tworzyw sztucznych w postaci płyt falistych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami