Blog

30.05.2018

Jakie zalety mają pale prefabrykowane?

W artykule znajdziesz:

Jakie zalety mają pale prefabrykowane?


Jakie zalety mają pale prefabrykowane?

 

Pale prefabrykowane wykorzystywane są do wykonywania fundamentów pośrednich zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym czy specjalistycznym. Najczęściej stosowane są pale pełne, których wymiar poprzeczny wynosi od 25×25 do 40x40cm, a długość maksymalna to 18m. Nieco rzadziej wykorzystywane są pale mające postać rur z dnem otwartym lub zamkniętym. Jedną z najważniejszych zalet prefabrykowanych pali jest szybkość ich wykonania. Przy zastosowaniu zaledwie jednej palownicy można w ciągu dnia wykonać konstrukcję, której łączna długość pali będzie wynosić aż 200-350m. Ponadto można dzięki nim tworzyć fundamenty na znaczną głębokość, która przy zastosowaniu pali łączonych może wynosić maksymalnie 40m.


Niewątpliwym atutem pali prefabrykowanych wykorzystywanych do tworzenia fundamentów pośrednich jest łatwość dopasowania ich aktualnej długości do lokalnych warunków gruntowych, cechujących się np. miejscowymi przegłębieniami czy soczewkami słabego gruntu. Bardzo ważne jest to, że do konstruowania prefabrykowanych pali stosowane jest beton wysokiej klasy (C40/50). Jest to gwarancją doskonałej sprężystości pala, wysokiej skuteczności wbijania oraz odporności na zarysowania i trwałości. Istnieje też możliwość wykonania pali pod dużym kątem, co jest szczególnie ważne w przypadku dużych nierówności terenu.
Wykonując fundamenty z pali wbijanych można mieć pewność, że prace będą przebiegać prawidłowo, ponieważ istnieje możliwość bieżącej kontroli, obejmującej lokalną weryfikację zagłębienia w grunt i pomiar pędu. Kontrolę ułatwiają również wzory dynamiczne i badania dynamiczne. Możliwe jest także przeprowadzenie wstępnych badań nośności, co pozwala skutecznie zoptymalizować długość i liczbę pali z zastosowaniem otrzymanych wyników badań dynamicznych, próbnych obciążeń statycznych oraz badań z wzorów dynamicznych. Dzięki stosowanemu obecnie płaskiemu obustronnemu zakończeniu pala, wyposażonemu w symetryczne zbrojenie, możliwa jest dowolność w ustawianiu pala pod kafarem i w manewrowaniu. Stosowanie pali jest niezależne od warunków pogodowych i nie wymaga wydobywania ziemi.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami