Blog

09.04.2019

Kierownik budowy – kto może nim zostać?

W artykule znajdziesz:

Kierownik budowy – kto może nim zostać?

Kierownikiem budowy nie można zostać przypadkiem. Co więcej, nie każdy może nim zostać, ponieważ jest to jeden z zawodów zaufania publicznego (program na komputer). Podstawą jest ukończenie uczelni wyższej na kierunku związanym z budownictwem (program na telefon). Kolejna ważna kwestia to odbycie praktyki zawodowej przy budowie różnego rodzaju obiektów budowlanych. Dopiero po spełnieniu tych warunków przyszły kierownik budowy może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w wybranej przez sobie specjalności. Najczęściej wybierana jest specjalność konstrukcyjno-budowlana, ale oprócz niej można zdecydować się także na specjalność architektoniczną, inżynieryjną mostową, drogową, hydrotechniczną, kolejową lub wyburzeniową bądź jedną ze specjalności instalacyjnych, np. telekomunikacyjną, sanitarną lub elektryczną (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Praca kierownika budowy

Kierownik budowy – kto może nim zostać?

W zależności od wybranej specjalności uprawnień budowlanych kierownik budowy może kierować budową osiedli, autostrad, dróg, mostów, domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych lub kolejowych, instalacji elektrycznych, sanitarnych bądź telekomunikacyjnych (program na egzamin ustny). Aby jednak móc kierować dużymi inwestycjami, niezbędne jest wieloletnie doświadczenie, duża doza wiedzy oraz umiejętności. Osoby, które dopiero co zdały egzamin na uprawnienia budowlane, nie mogą liczyć na to, że od razu będą im powierzane najbardziej skomplikowane zadania (promocja 3 w 1). Początek pracy każdego kierownika budowy to niewielkie obiekty, przy których stopniowo zdobywa on niezbędne doświadczenie zawodowe.
Praca kierownika budowy wymaga nie tylko umiejętności praktycznych, ale także wiedzy teoretycznej (segregator). Co więcej, w tym zawodzie konieczne jest ciągłe samodoskonalenie się i bieżące zapoznawanie z obowiązującymi przepisami. Wynika to z faktu, że prawo budowlane często jest zmieniane w związku ze stale pojawiającymi się nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Kierownik budowy musi więc znać zarówno najnowsze techniki prowadzenia budowy czy nowoczesne materiały budowlane i sposoby ich stosowania. Jest to praca bardzo trudna i odpowiedzialna, dlatego aby zyskać uznanie w tym zawodzie, trzeba uczyć się przez cały czas (opinie).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami