Kierownik budowy – kto może nim zostać?

Kierownikiem budowy nie można zostać przypadkiem. Co więcej, nie każdy może nim zostać, ponieważ jest to jeden z zawodów zaufania publicznego (program na komputer). Podstawą jest ukończenie uczelni wyższej na kierunku związanym z budownictwem (program na telefon). Kolejna ważna kwestia to odbycie praktyki zawodowej przy budowie różnego rodzaju obiektów budowlanych. Dopiero po spełnieniu tych warunków przyszły kierownik budowy może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w wybranej przez sobie specjalności. Najczęściej wybierana jest specjalność konstrukcyjno-budowlana, ale oprócz niej można zdecydować się także na specjalność architektoniczną, inżynieryjną mostową, drogową, hydrotechniczną, kolejową lub wyburzeniową bądź jedną ze specjalności instalacyjnych, np. telekomunikacyjną, sanitarną lub elektryczną (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Praca kierownika budowy

Kierownik budowy – kto może nim zostać?

W zależności od wybranej specjalności uprawnień budowlanych kierownik budowy może kierować budową osiedli, autostrad, dróg, mostów, domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych lub kolejowych, instalacji elektrycznych, sanitarnych bądź telekomunikacyjnych (program na egzamin ustny). Aby jednak móc kierować dużymi inwestycjami, niezbędne jest wieloletnie doświadczenie, duża doza wiedzy oraz umiejętności. Osoby, które dopiero co zdały egzamin na uprawnienia budowlane, nie mogą liczyć na to, że od razu będą im powierzane najbardziej skomplikowane zadania (promocja 3 w 1). Początek pracy każdego kierownika budowy to niewielkie obiekty, przy których stopniowo zdobywa on niezbędne doświadczenie zawodowe.
Praca kierownika budowy wymaga nie tylko umiejętności praktycznych, ale także wiedzy teoretycznej (segregator). Co więcej, w tym zawodzie konieczne jest ciągłe samodoskonalenie się i bieżące zapoznawanie z obowiązującymi przepisami. Wynika to z faktu, że prawo budowlane często jest zmieniane w związku ze stale pojawiającymi się nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Kierownik budowy musi więc znać zarówno najnowsze techniki prowadzenia budowy czy nowoczesne materiały budowlane i sposoby ich stosowania. Jest to praca bardzo trudna i odpowiedzialna, dlatego aby zyskać uznanie w tym zawodzie, trzeba uczyć się przez cały czas (opinie).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !