Jakość zgrzewania

Jakość zgrzewania
Jakość zgrzewania

Dla zapewnienia należytej jakości zgrzewania proces ten wymaga przestrzegania szeregu warunków. Duże typy maszyn do zgrzewania mają elektrody chłodzone wodą, dlatego ich praca powinna się odbywać w zamkniętych pomieszczeniach ogrzewanych zimą, wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną (konieczność kontroli wodnego systemu chłodzenia w czasie pracy) (program uprawnienia budowlane na komputer). Jakość zgrzewania zależna jest przede wszystkim od właściwego doboru metody zgrzewania, od racjonalnie dobranego transformatora (wielkość natężenia prądu), od czasu zgrzewania oraz siły, z jaką powinny być dociskane zgrzewane pręty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przed włączeniem obwodu elektrycznego pręty podlegające zgrzewaniu muszą być między elektrodami zgrzewarki dokładnie zaciśnięte, zaś przed zwolnieniem docisku i rozsunięciem elektrod prąd powinien być wyłączony. Czas zgrzewania (czas przepływu prądu), przy należycie wybranym natężeniu prądu zapewniającym osiągnięcie ciastowatości zgrzewanych prętów, powinien być krótki, nie większy niż 0,1-0,5 sek (uprawnienia budowlane).

Przy pracy zgrzewarkami należy starannie przestrzegać bezpieczeństwa pracy, a w szczególności:

  • używania przez spawacza okularów ochronnych szczelnie przylegających do twarzy,
  • niedopuszczania do intensywnego rozpryskiwania się iskier spod elektrod, powodowanych zazwyczaj wskutek źle oczyszczonej stali lub niewłaściwie dobranego natężenia prądu,
  • dokładnego uziemiania zgrzewarki (program egzamin ustny),
  • niedopuszczania do jakichkolwiek napraw maszyny, gdy znajduje się ona pod napięciem.

Zgrzewanie siatek

Zgrzewanie siatek powinno odbywać się z reguły przy prostopadłym układzie prętów (opinie o programie). Siatki (lub płaskie szkielety) o długości do 3,0 m zgrzewa się na maszynie jedno- punktowej rozpoczynając od łączenia prętów poprzecznych w kolejności do pręta skrajnego podłużnego, po czym po odwróceniu siatki o 180 przyspawa się drugi skrajny pręt podłużny w kolejności. Wreszcie do poprzecznych prętów przyspawa się wymaganą liczbę prętów podłużnych.

Jak wynika z opisu, zgrzewanie prowadzone wg omówionego schematu jest kłopotliwe, gdyż odwracanie kilkunastu prętów połączonych tylko jednym swym końcem z prętem podłużnym jest uciążliwe i zajmuje stosunkowo dużo czasu.

Ponadto istotną wadę zgrzewarek jednopunktowych stanowi to, iż nie nadają się one do siatek i szkieletów o większych wymiarach. Zgrzewarki wielopunktowe (segregator aktów prawnych). Zależnie od rodzaju zbrojenia (siatki o szerokości 2,0, 3,0 m i większej) budowane są różnego typu zgrzewarki wielopunktowe. Schemat zgrzewarki wielopunktowej, zaś widok ogólny w czasie pracy.

Na innej zasadzie konstruowane są zgrzewarki do produkcji siatek zwijanych, gdyż są to maszyny o działaniu ciągłym i zaliczane są one do maszyn-automatów.

Istotą działania tej maszyny jest nieprzerwane podawanie prętów podłużnych oraz zgrzewanie węzłów siatki w czasie przesuwania się jej w automacie. Pręty podłużne siatki odwijają się z kręgów 1, po czym przechodzą przez urządzenie do ich prostowania 2 oraz przez krążki kierunkowe 3 (promocja 3 w 1).

Poniżej krążka kierunkowego umieszczony jest mechanizm podawczy 6, który podaje poprzeczne pręty siatki w odpowiednich odstępach czasu zależnie od żądanej odległości między prętami; następnie obydwa rodzaje prętów przechodzą między bębnem 4 i rolkowymi podwójnymi (parzystymi) elektrodami 5, dalej zaś przez wałki kierunkowe 7, noże 8 służące do cięcia siatki na określoną długość, po czym pocięte arkusze siatki nawijane są na bęben 9 w rulony. Na opisanym automacie można zgrzewać siatki o szerokości 2 m z drutów o średnicy 5-f8 mm. Wydajność automatu wynosi 2-6 m2 na 1 min.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !