Kiedy i jak się uczyć na egzamin ustny?

Naukę na egzamin ustny najlepiej rozpocząć najwcześniej jak to możliwe (program na komputer). Bardzo duże znaczenie ma w tym wypadku solidne przykładanie się do swoich obowiązków oraz obserwowanie pracy starszych kolegów biurach projektowych czy na budowach.

Kiedy i jak się uczyć na egzamin ustny?

Należy też we własnym zakresie dokształcać się oraz dokonywać analiz w zakresie wykonywanych akurat projektów czy robót budowlanych, a także zadawać pytania kierownikowi lub patronowi praktyki (program na telefon). Warto cały czas pamiętać, że większość pytań, na które trzeba odpowiedzieć na egzaminie ustnym, związana jest właśnie z praktyką, dlatego odpowiedzi raczej nie da się nauczyć z książek. Jeśli chodzi o przygotowanie z przepisów prawa, to najlepiej zacząć naukę przynajmniej kilka miesięcy przed egzaminami (program egzamin ustny).

Pierwszy etap nauki to oczywiście czytanie aktów prawnych kluczowych dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych. Aktów, które wymagane są przez izbę, jest bardzo dużo, dlatego warto skupić się przede wszystkim na tych przepisach, które są najważniejsze dla wybranej specjalności. Należy czytać je ze zrozumieniem, przy czym zdecydowanie najważniejsza jest ustawa Prawo budowlane, którą należy przeczytać w całości bez względu na specjalność. Jeśli chodzi o rozporządzenia dotyczące warunków technicznych, to nauka ich na pamięć nie jest najlepszym pomysłem (opinie o programie). Wystarczy je przejrzeć oraz zapamiętać, co znajduje się w poszczególnych działach, a także przygotować sobie spisy treści przepisów, dzięki którym na egzaminie ustnym można będzie szybko je znaleźć.

Praktyki z książek

Trudno nauczyć się praktyki z książek, ale na pewno dobrym pomysłem jest zapoznanie się z pewnymi zagadnieniami związanymi z wybraną specjalnością (segregator aktów prawnych). Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy zakres praktyki zawodowej był ograniczony wyłącznie do jednego działu budownictwa. W czasie egzaminu sprawdzany jest cały zakres znajomości wybranej specjalności, dlatego warto w czasie nauki uzupełnić swoją wiedzę za pomocą książek technicznych i różnego rodzaju branżowych publikacji (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami