Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest niezbędny na budowie?


Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie zawsze jest obowiązkowe, ale zawsze opłacalne, ponieważ specjalista ten dba o interesy inwestora na placu budowy. Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być wyłącznie inżynier, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (program na komputer).

Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest niezbędny na budowie?

Koniecznie trzeba ustanowić inspektora nadzoru budowlanego wtedy, gdy realizowane są obiekty budowlane zawierające:
• ustroje konstrukcyjne, np. łupiny, powłoki, łuki, kopuły, tarcze,
• ustroje linowe,
• fundamenty inne niż stopy fundamentowe lub proste ławy posadowione na stabilnym gruncie nośnym.
Obowiązek ten dotyczy także obiektów, których rozpiętość przekracza 12 m, wysięg 3 m, a wysokość jednej kondygnacji 6 m. Co więcej, jeśli obciążenie użytkowe przekracza 5 kN/mkw także niezbędne jest zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego (program na telefon). Jest to wymagane również wtedy, gdy obiekt poddawany jest obciążeniu zmiennemu ruchomemu.

Inspektora nadzoru inwestorskiego na pewno nie trzeba ustanawiać w przypadku jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub innych obiektów o niewielkich wymiarach (program egzamin ustny).. Jednak bez względu na to, czy zatrudnienie inspektora jest konieczne, czy może nie, na pewno warto go ustanowić. Wynika to przede wszystkim z faktu, że taka osoba stanowi profesjonalne zastępstwo inwestora na budowie i zapewnia kompleksową kontrolę zgodności prowadzonych robót budowlanych z przepisami, zasadami wiedzy technicznej i projektem (opinie o programie).

Ustanowienie kilku inspektorów


Dzięki uczestnictwu inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowy, inwestor zyskuje pewność, że inwestycja jest realizowana zgodnie z jego oczekiwaniami oraz obowiązującym prawem (segregator aktów prawnych). Bardzo często zdarza się, że w trakcie realizacji robót budowlanych, konieczne jest ustanowienie kilku inspektorów nadzoru inwestorskiego – każdego w innej specjalności. Wynika to z faktu, że w jednym terminie mogą być wykonywane roboty budowlane w różnych specjalnościach, np. sanitarnej czy elektrycznej, co wymaga posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !