Blog

Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 10
22.06.2018

Kiedy obiekt jest trwale związany z gruntem?

W artykule znajdziesz:

Kiedy obiekt jest trwale związany z gruntem?


Miernikiem trwałości powiązania z gruntem jest konstrukcja budynku. Możliwość odłączenia obiektu od gruntu nie stanowi jeszcze podstaw do uznania, że obiekt ten nie jest jego częścią składową. Na trwałość powiązania z gruntem mają wpływ powiązania fizyczne oraz funkcjonalne, które tworzą całość gospodarczą. W celu oceny, czy dany obiekt jest trwale związany z gruntem, należy przyjrzeć się jego konstrukcji, sposobie związania z gruntem oraz przeznaczeniu. O powiązaniu z gruntem nie decyduje technologia, w jakiej zostały wykonane fundamenty, ani techniczne możliwości przeniesienia obiektu, lecz to, czy wielkość obiektu, jego przeznaczenie, konstrukcja czy wymogi bezpieczeństwa wymagają trwałego powiązania (segregator aktów prawnych).

Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 11
Kiedy obiekt jest trwale związany z gruntem?

Trwałe posadowienie obiektu z gruntem oznacza, że jest on posadowiony stabilnie i może przeciwstawić się czynnikom zewnętrznym, które mogłyby go zniszczyć lub przemieścić. Zdarza się, że inwestorzy lub inni uczestnicy postępowania dotyczącego prawa budowlanego przyjmują, że na trwałość wiązania obiektu z gruntem ma wpływ wyłącznie istnienie fundamentów. Jest to założenie błędne, ponieważ funkcją fundamentu jest wyłącznie przenoszenie obciążeń na grunt, podczas gdy trwałe związanie nie wynika z gospodarczego powiązania obiektu z nieruchomością.
O tym, że obiekt jest trwale powiązany z gruntem, decydują przede wszystkim względy techniczne, a nie funkcjonowanie poszczególnych elementów czy wola inwestora. Decyzję o tym, czy obiekt powiązany jest gruntem wydaje się na podstawie względów technicznych oraz bezpieczeństwa konstrukcji, a dopiero w dalszej kolejności pod uwagę brane jest przeznaczenie obiektu oraz warunki techniczno-budowlane, które musi spełniać. Obiektem budowlanym trawle związanym z gruntem może być chociażby posadowiony na wylewce betonowej garaż, pod warunkiem, że jego konstrukcja gwarantuje stabilność i przeciwstawienie się czynnikom zewnętrznym, które mogłyby go przesunąć, przenieść w inne miejsce lub zniszczyć.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 16 Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 17 Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 18
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 19
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 20 Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 21 Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 22
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 32 Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 33 Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 34
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 35
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 36 Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 37 Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 38
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wstępne wydłużenia zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami