Kiedy praktyka zawodowa będzie uznana?

Kiedy praktyka zawodowa będzie uznana?

Najważniejsze przepisy dotyczące praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane znajdują się Rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie w maju 2019 roku (program na komputer). W dokumencie określono, że kwalifikacji praktyki zawodowej dokonuje właściwa izba architektów lub inżynierów budownictwa. Warunkiem uznania praktyki zawodowej jest jej potwierdzenie przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane i będącą członkiem samorządu zawodowego (program na telefon).. Zakres praktyki zawodowej musi być zgodny z zakresem wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych. Izba może uznać praktykę zawodową, którą kandydat odbył po trzecim roku studiów, jeśli została ona potwierdzona przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia i należącą do izby (program egzamin ustny). Praktyka zawodowa na budowie obejmuje:
• prace związane z wykonywaniem czynności na terenie budowy i wymagające fachowej oceny zjawisk bądź samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych bądź architektonicznych wykonywane w jednostkach samorządu terytorialnego, które wykonują zadania zarządcy drogi publicznej, bądź w urzędach obsługujących organy administracji rządowej (opinie o programie),
• czynności inspekcyjno-kontrolne przeprowadzane w urzędach, które obsługują organy nadzoru budowlanego,
• prace wykonywane u zarządcy infrastruktury kolejowej bądź w podmiotach, które odpowiadają za utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej i wymagające samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i techniczno-organizacyjnych oraz konieczność fachowej oceny zjawisk i stanu technicznego budowli czy urządzeń budowlanych (segregator aktów prawnych).

Rok praktyki zawodowej

W każdym z powyższych przypadków dwa lata wykonywania czynności liczy się jako jeden rok praktyki zawodowej (promocja 3 w 1). Dokumentem, który potwierdza odbycie praktyki zawodowej jest zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której odbyła się praktyka. W dokumencie muszą być wskazane roboty i obiekty budowlane, przy których budowie brał udział praktykant.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !