Blog

08.05.2019

Kiedy praktyka zawodowa będzie zaliczona?

W artykule znajdziesz:

Kiedy praktyka zawodowa będzie zaliczona?

Do praktyki zawodowej, wymaganej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane, można zaliczyć także praktykę studencką, która obywała się na mocy umowy zawartej między organem samorządu zawodowego, np. izbą inżynierów budownictwa a uczelnią (https://uprawnienia-budowlane.pl). Każda praktyka zawodowa podlega weryfikacji przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną.

Kiedy praktyka zawodowa będzie zaliczona?

Do zaliczenia praktyki wymagane jest, aby kandydat bezpośrednio uczestniczył w pracach projektowych lub pełnił funkcje techniczne na budowie (program na komputer). Oznacza to, że np. funkcja kosztorysanta nie będzie zaliczona do praktyki zawodowej. Warto o tym pamiętać, ponieważ komisja może sprawdzić umowę, na podstawie której praktykant był zatrudniony (program na telefon).

Jak więc widać bardzo ważne jest zadbanie o to, aby zapewnić sobie odpowiedni angaż w czasie odbywania praktyk. Rodzaj umowy, np. umowa zlecenie, umowa o pracę, czy umowa o dzieło, nie ma znaczenia, natomiast istotny jest czas pracy. Należy pamiętać, że wyłącznie praca na cały etat daje pewność zaliczenia praktyk zawodowych – oznacza to 5 dni pracy w tygodniu po 8 godzin (opinie o programie).

W przypadku, gdy zakres godzinowy umowy jest mniejszy, należy czas praktyki odpowiednio wydłużyć. Oczywiście kwestia te jest różnie interpretowana przez poszczególne Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, dlatego w przypadku pracy na niepełnym etacie, warto dowiedzieć się, jak przepisy są interpretowane przez właściwą miejscowo komisję kwalifikacyjną (segregator aktów prawnych).

Jakie prace są zaliczane do praktyki zawodowej?

Do praktyki zawodowej zaliczane są wyłącznie prace, z którym kandydat na uprawnienia budowlane faktycznie miał styczność. W czasie ustnej części egzaminu sprawdzana jest właśnie praktyka, jaką odbyła osoba egzaminowana (promocja 3 w 1). Bardzo często komisja zadaje pytania, które są bezpośrednio związane z zakresem wpisanej praktyki. Warto przy tym pamiętać, że może być konieczne okazanie prac projektowych, przy których kandydat na uprawnienia budowlane pracował w czasie praktyk. Wszystkie kwestie związane z wymaganiami dotyczącymi praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych znajdują się w ustawie Prawo budowlane (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami